Preference MHD v roce 2014
NÁVŠTĚVNOST


Preference MHD v roce 2014


09.03.2015 – Dvacet let od startu preference veřejné hromadné dopravy na semaforech v Praze mají tři čtvrtiny z nich preferenci tramvají. Není to špatný podíl, ale mohl být vyšší. Část signalizací, které mají detekci tramvají, nemají preferenci. Navíc i řada řešení s preferencí je nedostatečných. V roce 2014 přibylo deset semaforů s preferencí tramvají, stejně jako v roce předchozím. Těch bez preference ubylo sedm.

SVĚTELNÉ SIGNALIZACE

Zásadní zlepšení na semaforech přinesly akce, které souvisely s dlouho očekávanou rekonstrukcí tramvajové trati v Průběžné a Švehlově ulici. Obnoveny byly tři signalizace, včetně přechodu na zastávce Sídliště Zahradní Město. Neméně přínosné bylo vylepšení dalších tří světel, především pak SSZ Průběžná – V Korytech.

Odvrácenou stranou RTT Průběžná – Švehlova je fenomén předávání zastávek, který tuto akci zasáhl nebývale. Byly doplněny hned dvě zastávky v každém směru. V Průběžné ulici je nová průměrná vzdálenost zastávek pouhých 300 metrů.

Pokračuje obnova semaforů na Vinohradské ulici. Obnoveny byly další tři. Dva z nich, u zastávky Vinohradská tržnice, však pro dosažení reálných přínosů musí být ještě upraveny.

Vylepšení preference se dočkalo díky obnově SSZ Bělehradská – Otakarova. Ve směru od náměstí Bratří Synků bylo využito přípravy z roku 2011 a do osazených chrániček bylo umístěno vzdálené rádio, které směrově detekuje tramvaje na výjezdu ze zastávky, tedy téměř sto metrů před stopčárou. Tento vjezd dosáhl časové úspory na jeden spoj v průměru 20 sekund vlevo a 10 sekund přímo.

Na vjezdech od Nuselských schodů a od Fidlovačky je třeba počkat na větší zlepšení do doby, než budou osazena vzdálená rádia i z těchto směrů, přičemž první bude realizováno v rámci RTT Bělehradská ještě letos.

Vzdálené rádio pomáhá od roku 2014 tramvajím také na vjezdu do smyčky Černokostelecká.

Ke zhoršení stavu na SSZ došlo na Malé Straně. V důsledku zavedení midibusové linky 294 byly upraveny tři signalizace v centru města. Především změna na semaforu na Malostranském náměstí vedla k zásadnímu nárůstu kongescí v Karmelitské ulici severním směrem a zvýšení zdržení na samotném semaforu, který řídí provoz ve splítce.

Na vině je samotná myšlenka vedení modibusu a také jeho videodetekce, která není schopna eliminovat falešné nároky. K falešným nárokům, s menšími důsledky, dochází i na semaforech na Malostranské a Staroměstské. Výsledkem je ve všech případech mimo jiné negativní vliv na rychlost a plynulost provozu tramvají.

Stále se velmi nedaří na náměstí Míru. Se zavedením dynamického řízení na horní křižovatce, místo aby došlo ke zlepšení, nastalo zhoršení, protože začal „propadávat cyklus“, takže v některých případech nedojde vůbec k výběru fáze pro tramvaje a ty tak musí čekat do příštího cyklu, což se v pevném programu nestávalo.

Současně se nepohnulo dořešení řady signalizací, které se v roce 2012 příliš nepovedly: Letenské náměstí, dolní náměstí Míru, Vinohradská – Pod Židovskými hřbitovy (přechod Želivského), Želivského – Vinohradská. Většina z nich funguje bez preference. Nepovedlo se ani vypnout, ani upravit semafor na dopravně nevýznamné křižovatce Myslbekova – Dlabačov, který byl koncipován jako provizorní.

Přesto se pár hříchů minulosti odstranilo. Podařilo se zavést preferenci na jedné signalizaci na Evropské třídě, a to u vozovny Vokovice, přičemž impulzem nebyl provoz na hlavní trati, ale problematické zatahování vlaků po provizorním prodloužení jednokolejného úseku k vozovně. Jinak jsou ovšem signalizace na celé Evropské z hlediska průjezdu tramvají ve velmi špatném stavu. Evropská je nyní pro tramvaje nejhorší radiálou ve městě.

Výsledek: podíl SSZ s preferencí tramvají se v roce 2014 zvýšil z 71,6 % na 74,8 %. Celkový počet signalizací narostl na 246.

Podrobné hodnocení všech významných změn na SSZ na tramvajové síti v Praze v roce 2014 je k dispozici v následujícím přehledu:

Vysvědčení 2014 - hodnocení všech větších změn na SSZ
Seznam SSZ na tramvajové síti k 31. 12. 2014

PODÉLNÉ DĚLÍCÍ PRAHY

V roce 2014 přibylo na tramvajové síti 507 metrů oddělovacích tvarovek podél tratí, nejvíce od roku 2005. Z toho 360 metrů vzniklo na severním předmostí Trojského mostu, kde v části úseku mohl vzniknout i jiný druh preferenčního opatření, například otevřený kolejový svršek oddělený obrubou. Významný je nové zřízený bumlík ve Štefánikově ulici u křižovatky s Kartouzskou. Jeho realizaci ve směru z centra umožnil příčný posun trati a vytvoření plnohodnotného jízdního pruhu.

Ve statistice není započten bumlík u zastávky Nádraží Strašnice, protože odděluje vozovku od trati s otevřeným svrškem. Celkem délka bumlíků v Praze dosahuje již 11 134 metrů.

Podélné dělící prahy - informace
Seznam podélných dělících prahů na tramvajové síti

AUTOBUSY: VYHRAZENÝ PRUH NA JIŽNÍ SPOJCE

Pro autobusy se v roce 2014 podařilo vyhradit pruhy na mnoha místech, na některých přitom velmi důležitých. Nejdelší souvislý pruh vzniknul na Jižní spojce západním směrem mezi sjezdovou rampou k Modřanské a Barrandovským mostem. Měří 1140 metrů. Více než kilometr mají také pruhy v Roztocké a Podbabské, které zlepšily průjezd autobusů od Suchdoda i z regionu.

V rámci rekonstrukcí tramvajových tratí byly vyhrazeny na kolejích pruhy pro autobusy v zastávce Vypich a Na Hroudě, v obou směrech. Stejně tak zavedení již zmíněného midibusu 294 má za následek jízdu autobusů po kolejích v oblasti centra, zde však také se zřetelnými neblahými důsledky.

V roce 2014 bylo zřízeno 3405 metrů vyhrazených pruhů a jejich celková délka tak dosahuje 23 840 metrů. Na tramvajových tratích přibylo 1805 metrů pruhů, celkem jich je 10 595 metrů.

Vyhrazené pruhy pro autobusy (materiál ROPIDu)

SORY SE HLÁSÍ

Až do roku 2014 se silně prohlubovala nefunkčnost detekce autobusů na některých světelných signalizacích. Nově dodávaná vozidla SOR neměla zprovozněný systém lokalizace dle inframajáků, který je možné běžně editovat, a fungovala pouze v režimu přihlašování dle GPS, jenž se sice jeví jako přesnější, jenže z důvodů neznámých omezení není možné vstupovat do souborů se souřadnicemi. Výsledkem bylo, že pokud byl po dodání autobusu obnoven nebo postaven semafor, autobus se k němu jednoduše neuměl přihlásit.

V průběhu prázdnin 2014 došlo po mnoha letech k průlomu a na vozech SOR byla postupně zprovozněna lokalizace pomocí inframajáků. Tím došlo k zajištění detekce BUS na všech vybavených semaforech i vozech. Následkem bylo skokové zlepšení plynulosti autobusové dopravy.

Bohužel, zatím to platí jen u největšího dopravce, tedy Dopravního podniku. Pro ostatní dopravce je s probíhajícím rozvojem signalizací zařízení na vozech stále zbytečnější. S touto problematikou souvisí také fakt, že majitelem stacionární části zařízení k preferenci autobusů (inframajáky, komunikační jednotky) je Dopravní podnik, přičemž dopravců je více, a správcem komunikací je Technická správa komunikací. V budoucnosti proto nastane potřeba tento stav řešit.

Co se týče počtu semaforů s preferencí autobusů, dosud není zpracováno, které signalizace vybavené detekcí uplatňují také preferenci, a kde je technologie instalovaná naopak bez efektu. Zveřejňována jsou pouze data o počtu SSZ s detekcí autobusů, a ta jsou nesprávně interpretována za SSZ s preferencí. Z tohoto důvodu stránky Preference pražských tramvají statistiky autobusové preference neuvádějí.[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023