Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2005

Přinášíme hodnocení změn na SSZ na tramvajové síti v roce 2005. SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ 3.322 Želivského - Olšanská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ na křižovatce ve tvaru T v návaznosti na dříve provedenou rekonstrukci kolejového trojúhelníku. V místě je poměrně silný provoz AD ve všech směrech. Preference tramvají na křižovatce s třífázovým řízením je zajištěna prodlužováním a předvýběrem signálu volno pro tramvaje. Pro oblouk z Olšanské vpravo a zpět je navíc i možnost vložení fáze navíc.

SSZ je nedostatečně vybaveno automobilovými detektory, které zůstaly pouze původní z dřívějšího řízení řadičem MR. Křižovatka také nebyla vybavena výzvovými návěstidly a kontaktními zámky pro tramvaje, proto nemohou být volna do tramvajových oblouků vybírána pouze na výzvu a musejí být vybírána cyklicky. V obloucích jsou přitom značné vyklizovací časy.

Více informací


SSZ 5.508 Plzeňská - Mahenova

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na jednoduchém přechodu pro chodce přes vozovku a tramvajovou trať. V místě je poměrně silný provoz AD. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

Více informací


SSZ 5.519 Plzeňská - Podbělohorská

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce. V místě je poměrně silný provoz AD, především v relaci sdílené tramvajovou dopravou. Preference tramvají na křižovatce s dvoufázovým řízením je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze

Více informací


SSZ 5.524 Plzeňská - Pod Kotlářkou

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány jak v hlavním přímém směru, tak na výjezdu ze smyčky Kotlářka. V místě je poměrně silný provoz AD, především v hlavním směru. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení se třetí fází navíc - pro tramvaje jedoucí ze smyčky. Preference je v přímém směru zajištěna prodlužováním a předvýběrem signálu volno. Na výjezdu ze smyčky je volno pro tramvaje vybíráno volno pouze na výzvu.

V přímém směru preference funguje prakticky jako absolutní, na výjezdu ze smyčky nefunguje téměř vůbec. V této relaci se řízení blíží spíše pevnému programu s výzvou. Zdržení tramvají se zde pohybuje mezi cca 10 a 65 sekundami. Nevýhodné je také umístění tramvajových detektorů na výjezdu ze smyčky, protože tramvaje se přihlašují s předstihem pouze dvou sekund.

Více informací


SSZ 5.526 Plzeňská - Musílkova

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce a s tramvajovým provozem v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD, především v relaci sdílené tramvajovou dopravou. Preference tramvají je na křižovatce ve třífázovém řízení zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze.

Více informací


SSZ 5.531 Plzeňská - smyčka tramvají

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 4

Rekonstrukce SSZ na vjezdu do smyčky Kotlářka. V místě je poměrně silný provoz AD. Semafor je určen pouze pro vozidla ve směru z centra, funguje v režimu trvalé zelené pro auta a tramvaje v přímém směru. Na výzvu tramvaje jedoucí do smyčky je volen signál stůj pro automobily a vybíráno volno pro odbočení tramvaje.

Volno pro tramvaje do smyčky je možné vybírat jen v dobách, kdy není narušována koordinace pro automobilovou dopravu po Plzeňské. Většina tramvají proto musí na tuto polohu čekat a doba zdržení může činit až jednu minutu. Čekající tramvaj přitom může zdržet tramvaj jedoucí za ní.

Více informací


SSZ 5.532 Plzeňská - Jinonická

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na křižovatce ve tvaru T s přechody pro chodce a s tramvajovým provozem v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. Preference tramvají na křižovatce s dvoufázovým řízením je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

Více informací


SSZ 5.575 Časový ostrůvek - MHD zastávka LIHOVAR

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Nově zřízené SSZ před zastávkou Lihovar ve směru do centra. V místě je slabý provoz AD. Jedná se o časový ostrůvek, který zajišťuje cestujícím při příjezdu tramvaje do zastávky bezpečný přechod mezi chodníkem a nástupištěm zastávky tím, že signálem stůj zastaví automobilovou dopravu před zastávkou.


SSZ 8.984 Střelničná - Opálkova

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce a s tramvajovým provozem v hlavním přímém směru. V místě je poměrně slabý provoz AD. Preference tramvají je na křižovatce ve třífázovém řízení zajištěna prodlužováním a vkládáním vlastní fáze. Nevýhodné je umístění tramvajových detektorů z obou směrů, protože tramvaje se přihlašují s předstihem pouze 10-14 sekund. Navíc není umožněn předvýběr vlastní fáze.


SSZ 9.212 Harfa

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Nová řídící logika SSZ na průsečné křižovatce s tramvajovým provozem v hlavním přímém směru. V místě je velmi silný provoz AD ve všech směrech. Preference tramvají je na křižovatce ve třífázovém řízení (které je řešením prakticky rozloženo do čtyř fází) zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze.

Modifikace řízení na základě nároků tramvají není dostatečná a přesná. Nedostatečné je především prodlužování signálu volno pro tramvaj v hlavní fázi. Signalizace plně nevyužívá možností komfortní tramvajové detekce.

SSZ je na lince č. 3, která je pilotním projektem preference tramvají v Praze.

Více informací


SSZ 9.213 Poděbradská - Podkovářská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ na průsečné křižovatce s tramvajovým provozem v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. Preference tramvají je na křižovatce ve třífázovém řízení zajištěna prodlužováním vlastní fáze.

Více informací


SSZ 9.217 Poděbradská - U Elektry

PREFERENCE: -
HODNOCENÍ: nehodnoceno

Úprava SSZ na průsečné křižovatce s tramvajovým provozem v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. Preference tramvají je na křižovatce ve třífázovém řízení zajištěna prodlužováním vlastní fáze.

V době hodnocení preference nefungovala, protože nebyla v provozu tramvajová detekce. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dlouhodobý stav, signalizace byla dočasně vyřazena ze seznamu SSZ s preferencí a hodnocena bude až za rok 2006.

SSZ je na lince č. 3, která je pilotním projektem preference tramvají v Praze.

Více informací


SSZ 9.221 Poděbradská - U Tesly

PREFERENCE: -
HODNOCENÍ: nehodnoceno

Úprava SSZ na jednoduchém přechodu pro chodce přes vozovku a tramvajovou trať. V místě je poměrně silný provoz AD. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze. Nevýhodné je umístění tramvajového detektoru ve směru do centra, protože tramvaje se přihlašují s předstihem pouze 15 sekund. Navíc není umožněn předvýběr vlastní fáze.

V době hodnocení preference nefungovala, protože nebyla v provozu tramvajová detekce. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dlouhodobý stav, signalizace byla dočasně vyřazena ze seznamu SSZ s preferencí a hodnocena bude až za rok 2006.

Více informací


SSZ 9.228 Poděbradská - Hloubětínská

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ na křižovatce ve tvaru T s přechody pro chodce a s tramvajovým provozem v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. Preference tramvají je na křižovatce ve dvoufázovém řízení zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

SSZ je na lince č. 3, která je pilotním projektem preference tramvají v Praze.

Více informací


POD ČAROU

Na základě pozorování provozu SSZ 5.068 Lidická - Zborovská byla tato signalizace vyřazena ze seznamu SSZ s preferencí stránek Preference pražských tramvají. Během roku 2005 nebyly zaznamenány modifikace řízení ve prospěch tramvají vložením fáze, které byly dříve jediným prvkem preference tramvají na tomto SSZ.

V rekapitulaci není uvedeno SSZ 9.211 Českomoravská - Zelený ostrov. Preference sice byla prakticky uvedena do provozu až v roce 2005, ale předchozí neexistence preference byla způsobena pouze nefungující detekcí, která byla zprovozněna se zpožděním. SSZ bylo zpětně vyhodnoceno v rubrice Vysvědčení 2004.


Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2004
Vysvědčení 2006
Vysvědčení 2007
Vysvědčení 2008
Vysvědčení 2009
Vysvědčení 2010
Vysvědčení 2011
Vysvědčení 2012
Vysvědčení 2013
Vysvědčení 2014
Vysvědčení 2015
Vysvědčení 2016
Vysvědčení 2017
Vysvědčení 2018
Vysvědčení 2019

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024