Preference MHD v roce 2007
NÁVŠTĚVNOST


Preference MHD v roce 2007


09.04.2008 - O pět semaforů s preferencí tramvají více než před rokem bylo na tramvajové síti ke konci minulého roku. Tramvaje upřednostňovalo 106 ze 207 SSZ, což činí podíl 51,2 %. Během roku 2007 byla také zvýšena délka prahů podél tratí o 318 metrů, což je ovšem nejméně od roku 1996, kdy se prahy začaly realizovat. Dále byla zavedena preference autobusů na 27 semaforech.


Stránky Preference pražských tramvají přinášejí přehled a hodnocení rozvoje preference MHD v Praze v roce 2007.

Většinou zcela nové signalizace přinesly přírůstky na seznam SSZ s preferencí tramvají. Ze semaforů, které dříve fungovaly bez preference, byly v roce 2007 upraveny pro preferenci jen dvě. A sice SSZ Švehlova - Pražská u zastávky Na Groši, kde byla preference tramvají navěšena na zavedení preference autobusů, a SSZ Revoluční - Řásnovka, jejíž obnova proběhla v rámci rekonstrukce přilehlého Štefánikova mostu.

PREFERENCE TRAMVAJÍ
V ROCE 2007

Zavedené preference na stávajících SSZ: 2
Nových SSZ s preferencí: 5
Zrušené preference na stávajících SSZ: 2
Celkem SSZ s preferencí k 31.12.2007: 106
Celkem všech SSZ k 31.12.2007: 207

Dále byla provedena úprava SSZ Mariánské hradby - U Prašného mostu, které bylo zrekonstruované v roce 2006 a byla na něm zavedena podmíněná preference s některými nedostatky v řízení. V roce 2007 byly závady z hlediska preference tramvají odstraněny a preference se změnila na absolutní.

Dalších pět semaforů, kde byla zavedena preference, jsou zcela nové. A kromě SSZ Patočkova - Bělohorská, které významně zvýšilo bezpečnost a plynulost jízdy tramvají na přejezdu u Břevnovského kláštera, nemá vznik těchto signalizací zásadní vliv na rychlost a plynulost tramvajového provozu. Tramvaje jsou na zbylých místech totiž provozovány v hlavním směru a měly tak dříve zajištěnu přednost místní úpravou provozu.

Dvě signalizace vyjmuly stránky Preference ze seznamu SSZ s preferencí. Jedná se o semafory na Bubenském nábřeží mezi zastávkami Pražská tržnice a Vltavská.

Podrobné hodnocení všech významných změn na SSZ na tramvajové síti v Praze v roce 2007 nabízíme v následujícím přehledu:

Vysvědčení 2007 - hodnocení všech větších změn na SSZ
Seznam SSZ na tramvajové síti

V oblasti liniové preference měla Praha slabý rok. Délku dělících prahů se podařilo navýšit jen o 318 metrů, což je nejméně od doby, kdy se prahy začaly systematicky osazovat. V roce 2007 nebyly oproti některým prezentacím v médiích doplněny prahy především v Zenklově a Plynární ulici, nebo v oblasti nám. Jana Palacha. Celkem dosahuje délka prahů ve městě 9183 metrů.

Jediným delším úsekem, kde byly prahy nově umístěny, je nábřeží Kapitána Jaroše ve směru od Štefánikova mostu k ulici Dukelských hrdinů, kde však jejich význam není zásadní. Naopak velkým přínosem byla obnova podélného prahu na Štefánikově mostě, v rámci níž byl práh prodloužen z obou stran mostu až ke stopčárám křižovatek a tím zajištěna ve spojení s preferencí na SSZ komplexní preference tramvají v tomto úseku.

Podélné dělící prahy - informace
Seznam podélných dělících prahů na tramvajové síti

AUTOBUSY

V roce 2007 také pokračovalo zavádění preference autobusů na světelné signalizaci. V této oblasti došlo k rekordnímu nárůstu semaforů, které upřednostňují MHD. Preference byla zavedena na 27 SSZ, z toho na 26 při použití aktivní detekce. Celkový počet semaforů s preferencí autobusů byl ke konci roku 53, z toho 46 při použití aktivní detekce.

Přes některé pokračující nedostatky ve spolehlivosti tohoto systému je přitom zjevné kvalitativní zlepšení realizovaných opatření, zvláště co se týče míry a účinnosti preference. Pokračovalo vybavování autobusů zařízením pro jejich aktivní detekci, ke konci roku 2007 si upřednostnění na křižovatce umělo zajistit cca 400 vozidel z celkových 1200.

Seznam SSZ s preferencí autobusů

Byl také zřízen 450 m dlouhý vyhrazený pruh pro autobusy v Patočkově ulici ve směru do centra a v lokalitě kolem Palackého náměstí přibylo 500 metrů tramvajových tratí, na kterých jsou provozovány autobusy. Díky tomuto dosud ojedinělému opatření došlo k významnému zrychlení provozu autobusů linky 176, jejíž plynulost byla v minulosti významně ovlivňována kongescemi v této oblasti. Autobus má zajištěnu též preferenci na SSZ Palackého náměstí.[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024