Preference MHD v roce 2011
NÁVŠTĚVNOST


Preference MHD v roce 2011


15.04.2012 - Více než dvě třetiny semaforů na tramvajové síti už jsou s preferencí tramvají. V roce 2011 jich přibylo 13, většinou při obnově původního zařízení, jež bylo bez preference. Pomalu naopak pokračuje výstavba podélných dělících prahů, které brání autům ve vjíždění na koleje. Loni se jich vybudovalo jen 150 metrů. Větší úspěchy mají v liniové preferenci autobusy. Vyhrazené pruhy se prodloužily o 1220 metrů. Nejvýznamnější je půlkilometrový přírůstek na Vysočanské estakádě.


SVĚTELNÉ SIGNALIZACE

Světelné signalizace už čtvrtým rokem táhnou rozvoj preference MHD v Praze. V roce 2011 vznikla preference tramvají na 13 signalizovaných křižovatkách či přechodech. Dobrou zprávou je i fakt, že se obvykle nejednalo o výstavbu nového zařízení, ale o obnovu či úpravu původního semaforu, který fungoval bez preference a působil zdržení vozidel MHD.

Z těch nejvýznamnějších počinů pro zlepšení provozu tramvají bylo zavedení preference na Koh-i-nooru a na Klárově, který byl ze seznamu zařízení s preferencí vyřazen o rok dříve. S ukončením objízdné trasy pro výstavbu Blanky vznikla preference tramvají na dvou semaforech na Malovance, byť ještě vyžaduje doladění. Naopak záporný efekt pro tramvaje měla obnova SSZ Vinohradská – Želivského a nenaplněna byla očekávání také na SSZ Průběžná – V Korytech u nádraží Strašnice. Zatím žádný příznivý dopad nemá ani rekonstrukce semaforů na I. P. Pavlova.

Nový způsob detekce tramvají je od září 2011 zkušebně v provozu na SSZ Národní divadlo na vjezdu od Smetanova nábřeží. Klasický trolejový kontakt je doplněn o tzv. vzdálené rádio. Rádiový přijímač, který se standardně používá pro stavění výhybek, je v tomto případě umístěn už 200 metrů před křižovatkou a je využit pouze pro přihlašování tramvaje do SSZ. Výhodou zařízení je, že kromě přítomnosti tramvaje zjistí i směr její jízdy křižovatkou. Odbočující tramvaj (linka 18) tak dostává volno dle možností do jízdy, což dříve prakticky nebylo možné. Zařízení procházelo v roce 2011 laděním a ověřováním spolehlivosti.

Při obecném trendu na výstavbu nových signalizací došlo k opačnému a inspirativnímu postupu u semaforu na horní Palmovce, který byl obnoven v roce 2010 a byla na něm při té příležitosti zavedena preference tramvají. V dopravních špičkách však docházelo k tvorbě kolon aut na zatížené radiále Sokolovská. Na jaře 2011 byla signalizace zkušebně vypnuta a do provozního stavu se již nevrátila. Přes značné zatížení uzlu se tím zvýšila plynulost provozu tramvají, aut i chodců. Signalizace nebyla oficiálně zrušena, takže zůstává na seznamu SSZ s preferencí.

Výsledek: na konci roku 2011 bylo na tramvajové síti o 13 semaforů s preferencí tramvají více než na konci roku předchozího, což je přibližně stejný přírůstek jako v předchozích třech letech. Podíl SSZ s preferencí se zvýšil z 63,6 % na 67,8 % a poprvé překonal hranici 2/3 podílu.

Podrobné hodnocení všech významných změn na SSZ na tramvajové síti v Praze v roce 2011 je k dispozici v následujícím přehledu:

Vysvědčení 2011 - hodnocení všech větších změn na SSZ
Seznam SSZ na tramvajové síti k 31. 12. 2011

PODÉLNÉ DĚLÍCÍ PRAHY

Již několik let se nedaří projednávat a realizovat podélné dělící prahy. Přesto se v roce 2011 povedlo jejich zřízení na dvou místech, kde byla situace dlouho zablokovaná. Bumlík byl umístěn do Klapkovy ulice před křižovatku se Zenklovou, čímž bylo vhodně navázáno na obnovu signalizace, a k osazení došlo také na Újezdě mezi zastávkou a křižovatkou ve směru od Malé Strany. Realizace, která se objektivně mohla jevit jako sporná, nakonec zásadní dopravní obtíže nepřinesla, a i zde tramvajím zajistila nerušený příjezd na křižovatku s preferencí.

Celkem se v roce 2011 aplikovalo 148,5 metru bumlíků, což je historicky nejméně od řádného startu výstavby. Stále se nedaří realizovat opatření pro zvýšení plynulosti provozu často zpožděné (a tedy méně atraktivní) linky 11 především ve Vinohradské ulici, kde je zřízení možné jen při úbytku parkovacích míst. Pro účinné zprůchodnění trati jsou přitom potřeba stovky metrů oddělovacích prvků, především v úseku mezi Vinohradskou tržnicí a Muzeem ve směru do centra. Délka prahů ve městě byla ke konci roku 2011 celkem 10,26 kilometrů.

Podélné dělící prahy - informace
Seznam podélných dělících prahů na tramvajové síti

AUTOBUSY

Pro autobusy byla realizována preferenční opatření v podobě vyhrazení dalších 1,22 km pruhů a k tomu dalších 0,12 km na tramvajových tratích. Nejvyšší efekt byl dosažen prodloužením BUSpruhu na Vysočanské estakádě do centra, jenž narostl o 430 metrů. 120 metrů BUSpruhu je zřízeno na kolejích ve společné tramvajové a autobusové zastávce Podbaba.

Detekce autobusů na semaforech (a s nimi většinou preference) přibyla na 21 zařízeních pomocí aktivní detekce a na 2 zařízeních pomocí detekce pasivní. Celkem bylo na konci roku 2011 vybaveno zařízením aktivní detekce pro preferenci autobusů 135 semaforů. Některé z nich ovšem preferenci reálně neposkytují. Pasivně jsou autobusy detekovány a současně preferovány na 9 zařízeních.

Zařízením pro preferenci autobusů je vybavena přibližně třetina vozidel Dopravního podniku. Ostatní dopravci zařízení nemají. Nevybavené autobusy nejsou na křižovatkách s aktivní detekcí preferovány. Účinnost preference současně mohou snižovat kromě vlastního dopravního řešení (software) další nepříznivé vlivy, jako je možná nefunkčnost zařízení na voze či na křižovatce.

Ke zlepšení situace by mohla přispět výzvová autobusová návěstidla. Ta byla dříve osazena jen na několika zkušebních místech v Praze. V roce 2011 se rozšířila na další křižovatky a začalo jejich postupné zprovozňování. Objevila se bohužel i na vjezdech, kde autobusy nejezdí a zřejmě jezdit nebudou. Zařízení svícením symbolu příslušného směru signalizuje příjem a trvání nároku vozidla, tudíž umožní snadnější zjištění závady při letmém pozorování z místa či z vozu.

Vyhrazené pruhy pro autobusy (materiál ROPIDu)[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024