Preference MHD v roce 2010
NÁVŠTĚVNOST


Preference MHD v roce 2010


09.02.2011 – Čtrnáct semaforů s preferencí tramvají, druhý nejvyšší přírůstek v historii. Ale také kvantita na úkor kvality a realizace semaforů i bez preference. Takový byl rok 2010 v oblasti preference tramvají na světelné signalizaci. Osazování dělících prahů podél tratí loni pokleslo pod 200 m instalací, což je historicky nejméně. Ve městě přibylo 400 m pruhů pro autobusy.

SVĚTELNÉ SIGNALIZACE

Masivní investice do obnovy a výstavby světelné signalizace v Praze už druhým rokem přináší výsledky v podobě množství obnovených a postavených zařízení. Ty jsou ale mnohdy provázeny poklesem kvality preference MHD v dopravních řešeních. Na některých semaforech není preference realizována vůbec (např. oblast Malovanky, Nádraží Vršovice, Divoká Šárka), na některých dalších je preference nedostatečná, nebo nižší, než lze dosáhnout (např. Motol, oblast Hradčanské).

Při cílevědomějším přístupu k preferenci MHD mohly být další 4 signalizace (2 nové a 2 obnovené) realizovány s preferencí, zvlášť, když na všech těchto semaforech byla realizována kompletní detekce tramvají, což znamená, že zařízení o tramvaji ví, ale patřičně na ni nereaguje. Dochází třeba k ukončování volna těsně před jejím příjezdem. Další semafory mohly být realizovány s kvalitnější preferencí, i s absolutní namísto podmíněné, bez závažných dopadů na ostatní účastníky a bez zvýšení nákladů na realizaci. Na dvou semaforech byla realizována přednost chodců před tramvají.

Naopak byla realizována první preference na SSZ na Evropské třídě, na křižovatce se Starodejvickou. A vznikla i velmi dobrá až excelentní řešení pro preferenci MHD, která přitom opět nemají zásadní negativní dopad pro ostatní účastníky (např. SSZ Ruská - Moskevská, přechod u zastávek Jana Masaryka, Mánes). Zásadně byla vylepšena signalizace na Palachově náměstí, která přitom neprošla obnovou, ale pouze softwarovou a drobnou hardwarovou úpravou.

Rok 2010 byl zároveň rokem přehodnocení kategorizace semaforů. Stránky preference tramvají provedly prověření některých dopravních řešení. Z těch vyplynulo, že semafor na Klárově a trojice signalizací na Výtoni mají slabé a chybné preferenční zázemí a není možné je řadit ani do kategorie s podmíněnou preferencí tramvají. Obdobný osud potkává semafory na Poděbradské, kde jsou dopravní řešení korektní, ale není zajištěna řádná detekce tramvají. Celkově bylo ze seznamu s preferencí vyřazeno 7 semaforů, další jeden byl přeřazen z režimu absolutní do podmíněná.

Jaká jsou tedy celková čísla? Na konci roku 2010 bylo na tramvajové síti o 14 semaforů s preferencí tramvají více než na konci roku předchozího. Jedná se o druhý nejvyšší přírůstek od období 2003. Podíl SSZ s preferencí se zvýšil z 60,4 % na 63,6 %.

Podrobné hodnocení všech významných změn na SSZ na tramvajové síti v Praze v roce 2010 nabízíme v následujícím přehledu:

Vysvědčení 2010 - hodnocení všech větších změn na SSZ
Seznam SSZ na tramvajové síti k 31. 12. 2010

PODÉLNÉ DĚLÍCÍ PRAHY

Tramvajovou dopravu v Praze vylepšily v minulém roce i další preferenční prvky. Přínosem je zvýšení délky oddělovacích tvarovek pro segregaci tramvajových tratí o 189,5 m, což je sice nejméně v historii, na druhou stranu se jednalo o efektivní realizace. Za nejpovedenější lze označit doplnění bumlíku v Národní, které se ovšem kvůli větším stavebním zásahům v celkové statistice neprojevilo. Délka prvků v metropoli loni poprvé přesáhla hodnotu 10 km.

Podélné dělící prahy - informace
Seznam podélných dělících prahů na tramvajové síti

V oblasti zklidňování dopravy nebyla ve prospěch MHD realizována žádná preferenční opatření. Nedošlo k nim ani v případě Myslíkovy ulice, která byla kompletně zrekonstruovaná, byla do ní zavedena pravidelná tramvajová linka, ale po kolejích se pohybuje za běžného provozu ve směru z centra kolona vozidel, která způsobuje značné zdržování spojů.

AUTOBUSY

Pro autobusy byla realizována preferenční opatření v podobě vyhrazení dalších cca 0,7 km pruhů, přičemž 0,3 km bylo zrušeno (nahrazeno). Nejdelší pruh byl realizován na Poděbradské ulici. Celková délka dosáhla 14,63 km. V roce 2010 se tedy nejednalo o tak významný přírůstek jako v roce 2009 (8,335 km), ale bylo to z velké části způsobeno právě velkou kumulací realizací roku 2009. Za úspěch lze považovat, že vyhrazené pruhy z roku 2009 zůstaly zachovány. V některých případech je vhodné zvážit jejich prodloužení.

Preference autobusů na semaforech také dosáhla určitého zlepšení. Hlavním přínosem je postupné zprovozňování zařízení aktivní detekce na nových vozech SOR, jež zpočátku s křižovatkami nekomunikovaly. V roce 2010 byl systém spuštěn na 68 autobusech, což je necelá polovina objemu dodávky nových vozů. Celkově bylo na konci roku 2010 vybaveno funkčním zařízením cca 580 vozidel. To je polovina vozového parku Dopravního podniku, dominantního dopravce pražské MHD.

Došlo i k nárůstu počtu semaforů s preferencí autobusů, avšak jejich počet je obtížné přesně určit. Důvodem je, že autobusovou detekcí jsou pravděpodobně nadále vybavovány i křižovatky, jejichž software na autobusy reaguje natolik zanedbatelným způsobem, že to nelze považovat za preferenci. Na rozdíl od tramvají není snadné prověřit míru reakce řízení SSZ na nároky autobusů na celé autobusové síti, která je velmi rozsáhlá.

Vyhrazené pruhy pro autobusy (materiál ROPIDu)[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 14] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024