Preference MHD v roce 2006
NÁVŠTĚVNOST


Preference MHD v roce 2006


16.01.2007 - Polovina semaforů na tramvajové síti je s preferencí! Tramvaje upřednostňuje 101 ze 202 SSZ, o sedm více než před rokem. Naopak řada upravených signalizací nefunguje pro tramvaje optimálně. V roce 2006 také přibylo 478 metrů dělících prahů podél tratí, ale i ty byly v některých místech osazeny nevhodně.


Stránky Preference pražských tramvají přinášejí přehled a hodnocení rozvoje preference MHD v Praze v uplynulém roce.

Rok 2006 nebyl pro zlepšení preference tramvají na světelné signalizaci tolik úspěšný jako rok předchozí. Neproběhla žádná rozsáhlejší modernizace a zavádění preference na větším množství SSZ v uceleném úseku jako tomu bylo v roce 2005 v případě Plzeňské ulice.

Přesto nové preference vznikaly, většinou jednotlivě. Největší přínos má její zavedení na křižovatce Ohrada. Ke zlepšení, i když ne zcela optimálnímu, došlo v rámci stejné rekonstrukce tratí také na sousední Vápence.

Vzniknul nový semafor s absolutní preferencí na nebezpečném výjezdu tramvají na Chodovskou ulici od smyčky Spořilov a koncem roku byla postavena signalizace U Výstaviště - Bubenská, která sice provozu tramvají nepomáhá, ale díky kvalitní preferenci ani neubližuje.

Podařilo se zprovoznit detekci tramvají na Poděbradské ulici, kde v roce 2005 přestala fungovat většina tramvajových detektorů kvůli výměně sloupů trolejového vedení. I nyní však detekce tramvají není zcela spolehlivá.

Zároveň byly napraveny některé chyby a nedostatky z minulosti. Změna dopravního řešení ve prospěch tramvají byla po víc než dvou letech nevyhovujícího řízení provedena na SSZ Havlíčkova - Hybernská a nyní je zde dosaženo bezchybné a absolutní preference. Významného zlepšení se dočkalo také SSZ U Výstaviště - Dukelských hrdinů.

NEDOSTATKY SSZ U PRAŽSKÉHO HRADU

Jenže zatímco některé problémy byly vyřešeny, další vznikly. Kromě zmiňované Vápenky, kde jde o méně závažný nedostatek, se jedná především o rekonstrukci SSZ Mariánské hradby - U Prašného mostu, kde je bezdůvodně zdržováno zbytečně velké množství tramvají a průběh řízení vykazuje nestabilitu a nelogičnost s dopadem na všechny účastníky provozu.

Dalším problémem jsou nedotažené akce. Bez preference zůstává křižovatka Střelničná - Davídkova. Ta byla v létě přebudována na definitivní, vybavena technologií pro dynamické řízení s preferencí tramvají, ale dosud zde fungují pevné programy bez preference. Dynamické řízení s preferencí stále nebylo zprovozněno.

Další nedořešenou křižovatkou je Želivského - Jeseniova. Při příležitosti rekonstrukce tratí kolem Ohrady byla na tomto semaforu zřízena detekce tramvají, nicméně detektory nejsou vždy v optimální poloze a především detekce nebyla dosud řádně zprovozněna a preference zde také nefunguje.

Pokud by se tyto dvě křižovatky řádně zprovoznily, mohl se významně zlepšit provoz tramvají na dalších dvou místech v Praze.

Podrobné hodnocení všech významných změn na SSZ na tramvajové síti v Praze nabízíme v následující rubrice:

Vysvědčení 2006 - hodnocení všech větších změn na SSZ
Seznam SSZ na tramvajové síti

V oblasti liniové preference měla Praha také slabší rok. Podařilo se osadit 478 metrů podélných dělících prahů, které oddělují kolejové těleso od vozovky a zlepšují tak rychlost, plynulost a bezpečnost tramvajového i ostatního provozu. Je to nejméně za posledních pět let. Nové bumlíky se objevily v ulicích Zenklova, Plynární, Táborská, Dukelských hrdinů a Francouzská. V případě prvních dvou jmenovaných se však jednalo o ne příliš vhodné řešení.

Více informací: Zenklova ulice
Více informací: Plynární ulice

Podélné dělící prahy - informace
Seznam podélných dělících prahů na tramvajové síti

AUTOBUSY

V roce 2006 pokračovalo zavádění preference autobusů na světelné signalizaci. Preference při použití aktivní detekce byla zavedena na 12 semaforech, preference při použití pasivní detekce byla zavedena na 1 semaforu. Celkový počet semaforů s preferencí autobusů je 25, z toho 19 při použití aktivní detekce. Pokračovalo vybavování autobusů zařízením pro jejich lokalizaci.

Při zavádění preference autobusů na SSZ při použití aktivní detekce jsou však zjevné i nedostatky, které se projevují poměrně nízkou efektivitou preferenčních opatření.

Více informací

Seznam SSZ s preferencí autobusů

Bylo také zřízeno 290 m vyhrazených pruhů pro autobusy v ulici Lhotecká u zastávky Hasova a 200 metrů vyhrazených pruhů v ulici Na Strži u zastávky Krčský hřbitov. Tyto BUSpruhy neslouží k faktické preferenci MHD, ale vhodně organizují dopravu v místech přechodů pro chodce.

Dále bylo zřízeno 250 m vyhrazeného pruhu v ulici Ke Krči, ale pruh není průběžný, protože je v místech přechodů pro chodce rozdělen. Jeho účinná délka je proto kratší.

Více informací: ulice Lhotecká a Na Strži
Více informací: ulice Ke Krči[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024