Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2010

Přinášíme hodnocení změn na SSZ na tramvajové síti v roce 2010. SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ 0.320 Ruská - Moskevská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde tramvaj odbočuje z hlavní komunikace na vedlejší. V místě je středně silný provoz AD ve všech směrech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány v kolizní fázi s tramvajemi.


SSZ 0.346 Černokostelecká - Úvalská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD ve všech směrech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Při běžném provozu není funkční vzdálený přihlašovací detektor z centra (na vjezdu do zastávky). SSZ tedy nemá potřebné informace o pohybu tramvají v blízkosti křižovatky a nelze tedy s dostatečným předstihem realizovat přípravu na přiblížení tramvaje k SSZ. Zároveň SSZ neumožňuje vkládání fází pro tramvaj, což způsobuje jednak zbytečné zdržování tramvají před SSZ a zároveň značné snižování kapacity a plynulosti provozu v kolizních směrech, především pro boční vjezdy. Důvodem je, že tramvaje následně provádí většinu preferenčních zásahů prostým krácením kolizních fází.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány v kolizní fázi s tramvajemi.

Současně s SSZ nebylo upraveno sousední SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka tramvají, které slouží k odbočení tramvají do obratiště. Při jízdě tramvaje do smyčky tak dochází k tomu, že snížení zdržení na SSZ 0.346 je následně kompenzováno jeho nárůstem na SSZ 0.394.


SSZ 0.355 Vršovická - U Vršovického nádraží

PREFERENCE: žádná
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD v hlavním směru a slabý provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna.

Současně došlo k citelnému zhoršení poměrů pro tramvaje proti stavu při řízení pevnými programy před rekonstrukcí. Mírně byla zhoršena jízda tramvají ve směru z centra. Výjezd na začátek volna nově zcela nezajišťuje plynulý průjezd dalším SSZ v koordinaci. Významně byla zhoršena jízda tramvají ve směru do centra. Za běžného provozu SSZ zastaví 100 % tramvají. Důvodem je jednak natočení do koordinace, jednak absence potřebného vlivu tramvaje na řízení SSZ, především vkládání a prodlužování fáze.

Detekce tramvají je na SSZ realizována.

SSZ je v nočních hodinách v režimu blikající žluté, což tramvajím zajišťuje plynulý průjezd a ostatním účastníkům snížení zdržení.


SSZ 0.359 Vršovická - Užocká

PREFERENCE: podmíněná (dříve absolutní)
HODNOCENÍ: -

Změna označení SSZ zpětným hodnocením dopravního řešení. SSZ nesplňuje podmínky pro absolutní preferenci, protože jízda od přihlašovacího detektoru ke stopčáře je nižší, než je minimální možná délka nejméně příznivé kolizní fáze. Původní dopravní řešení bylo s absolutní preferencí, ale později došlo k jeho úpravě.


SSZ 0.372 Černokostelecká - Tuklatská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD v hlavním směru a slabší provoz na bočních vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem, vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

U tramvají ve směru do centra dochází za určitých okolností ke zdržování při odjezdu ze zastávky. V případě nároku chodce bývá zpravidla realizováno ukončení probíhajícího tramvajového volna i během stanicování vlaku a i těsně před potřebou na průjezd SSZ.


SSZ 1.011 Masarykovo nábř. - Myslíkova (Mánes)

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je středně silný provoz AD ve všech směrech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem, vkládáním vlastních fází a předvýběrem kolizní fáze.

V rámci rekonstrukce byla vylepšena původní preference tramvají z roku 1994, která byla jednou prvních v Praze. V hlavním směru byla na obou vjezdech vylepšena poloha přihlašovacích detektorů, na vedlejším vjezdu s provozem tramvají byla původně chybějící tramvajová detekce doplněna. Byla realizována směrová detekce tramvají dle EOV.

Na SSZ funguje také světelná závora proti zahlcování křižovatky vozidly ve směru z centra, včetně tramvajových kolejí a preference chodců pro přístup na zastávku Jiráskovo náměstí ve směru z centra při příjezdu tramvaje. Problematické je řešení Myslíkovy ulice, kde dochází ke zdržování tramvají vlivem častých kolon IAD, které se nacházejí na tramvajové trati. Případná úprava řízení signalizace pro tramvaje z Myslíkovy může problémy tramvají zmírnit, ale nejedná se primárně o problém SSZ.


SSZ 1.056 Křižovnická - Kaprova (Staroměstská)

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a vylepšení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je středně silný provoz AD ve všech směrech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním, předvýběrem vlastních fází, předvýběrem a prodlužováním kolizních fází.

V rámci úpravy byla vylepšena původní preference tramvají z 90. let. Na všech vjezdech byly doplněny vzdálené přihlašovací detektory. Hlavním účelem úpravy SSZ bylo vytvoření světelné závory proti zahlcování křižovatky, včetně tramvajových kolejí i přilehlého úseku ve směru ke křižovatce Národní divadlo, což probíhá krácením příslušných zelených signálů pro vozidla na základě informací z vozidlového detektoru, a také nevybíráním některých zelených signálů pro vozidla v určitých fázích.


SSZ 1.156 Klárov - Letenská (Malostranská)

PREFERENCE: žádná
HODNOCENÍ: -

Změna označení SSZ zpětným hodnocením dopravního řešení. SSZ bylo původně označeno jako s podmíněnou preferencí tramvají. Na základě sledování SSZ a rozborem dopravního řešení bylo zjištěno, že preferenční zásahy pro tramvaje jsou nedostatečné, zmatečné a obsahují množství chyb.

Více informací


SSZ 2.020 Rašínovo nábřeží - Libušina

PREFERENCE: žádná
HODNOCENÍ: -

Změna označení SSZ zpětným hodnocením dopravního řešení. SSZ bylo původně označeno jako s podmíněnou preferencí tramvají. Na základě sledování SSZ bylo zjištěno, že preferenční zásahy pro tramvaje jsou nedostatečné, ve směru do centra navíc nejsou reakce na tramvaje žádné, protože SSZ chybí přihlašovací kontakt.


SSZ 2.021a Výtoň (Rašínovo nábřeží - Svobodova)

PREFERENCE: žádná
HODNOCENÍ: -

Změna označení SSZ zpětným hodnocením dopravního řešení. SSZ bylo původně označeno jako s podmíněnou preferencí tramvají. Na základě sledování SSZ a rozborem dopravního řešení bylo zjištěno, že preferenční zásahy pro tramvaje jsou nedostatečné.

Více informací


SSZ 2.021b Rašínovo nábřeží – Vnislavova

PREFERENCE: žádná
HODNOCENÍ: -

Změna označení SSZ zpětným hodnocením dopravního řešení. SSZ bylo původně označeno jako s podmíněnou preferencí tramvají. Na základě sledování SSZ a rozborem dopravního řešení bylo zjištěno, že preferenční zásahy pro tramvaje jsou nedostatečné.

Více informací


SSZ 2.317a Vinohradská - Italská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD v hlavním směru a slabší provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

Na SSZ funguje také světelná závora proti zahlcování křižovatky vozidly ve směru do centra. Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány v kolizní fázi s tramvajemi.


SSZ 2.330 Bělehradská - Rumunská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD v hlavním směru. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.


SSZ 2.366 Francouzská - Budečská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Doladění SSZ a zavedení preference na přechodu pro chodce a světelném ostrůvku pro tramvajové zastávky. V místě je středně silný provoz AD. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

SSZ bylo rekonstruováno v roce 2009.


SSZ 3.693 Jičínská - Přemyslovská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Doladění SSZ a zavedení preference na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním přímém směru. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány souběžně s tramvajemi.

SSZ bylo postaveno v roce 2009.


SSZ 5.528 Plzeňská - Kukulova

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru a slabší provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

SSZ je vybaveno také detekcí autobusů, které jsou provozovány v nekolizních fázích s tramvajemi.


SSZ 5.536 Plzeňská - rampa AD

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 3

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru a středně silný provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním (základní fáze pouze ve směru do centra), předvýběrem, vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Ve směru z centra je přihlašovací kontakt umístěn v nevhodné poloze, příliš daleko od křižovatky. Řízení je nestabilní, k ukončování volna v tomto směru dochází i těsně před nárokem tramvaje na průjezd. K výběru vložené fáze dochází v řadě případů příliš brzy a na velmi krátkou dobu, což způsobuje, že i vložená fáze tramvaji často uteče. Ve směru do centra reaguje SSZ na vlaky občas se zbytečným zpožděním. Schází blikání výzvových signálů před začátkem volna.

SSZ funguje se sousedním SSZ 5.528, které je vzdálené 130 m, v koordinaci s pevnou délkou cyklu, nikoli v odvozené koordinaci, což je snižuje možnosti preference tramvají.

SSZ je vybaveno také detekcí autobusů, které jsou provozovány v kolizních i nekolizních fázích s tramvajemi.


SSZ 5.815 Plzeňská – přechod zastávka Hotel Golf

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je poměrně silný provoz AD. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení, přičemž přechod je rozdělen na tři části, které jsou řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Pozn: při slabém obratu cestujících (např. v noci, ráno z centra, odpoledne do centra), dochází v některých případech ke zdržování vlaků, které mají poptávková tlačítka dveří a v zastávce mají nulový obrat cestujících.


SSZ 5.816 Plzeňská – přechod zastávka Poštovka

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je poměrně silný provoz AD. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení, přičemž přechod je rozdělen na tři části, které jsou řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Pozn: při slabém obratu cestujících (např. v noci, ráno z centra, odpoledne do centra), dochází v některých případech ke zdržování vlaků, které mají poptávková tlačítka dveří a v zastávce mají nulový obrat cestujících.


SSZ 6.132 Evropská - Starodejvická

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Přihlašovací kontakty jsou umístěny v nevhodné poloze, příliš blízko od křižovatky, především ve směru do centra, což je dáno blízkou polohou sousedních SSZ, na kterých preference tramvají není, tudíž není možné použít přihlašování tramvají „přes křižovatku“. Na SSZ není účinný předvýběr volna pro tramvaje.


SSZ 6.143 Špejchar (Hradčanská)

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 3

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru z centra, na ostatních vjezdech je provoz slabší. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastních fází a předvýběrem kolizních fází.

Ve směru od Badeniho ulice nefunguje vzdálený přihlašovací detektor. Důvodem je, že provizorní SSZ 6.996 Badeniho - Na Valech, které se nachází mezi detektorem a stopčárou, je bez preference tramvají, tudíž není možné tramvaj přihlašovat „přes křižovatku“. Ve směru od zastávek Hradčanská není realizované propojení SSZ s EOV a tramvaje jsou směrově detekovány až na větvení splítky krátce před vlastní křižovatkou. SSZ neumožňuje vkládání a změnu pořadí fází.

SSZ funguje v provizorním režimu. Přechod na definitivní stav proběhne souběžně s pokračující výstavbou komplexu Blanka.


SSZ 6.145 Prašný most

PREFERENCE: žádná
HODNOCENÍ: - (provizorní)

Výstavba provizorního SSZ náhradou za původní na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde je tramvaj provozována na všech vjezdech. V místě je středně silný provoz AD ve všech směrech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna. Detekce tramvají není na SSZ realizována.

SSZ je provizorní. Definitivní bude realizováno na místě původního souběžně s pokračující výstavbou komplexu Blanka.


SSZ 6.162 Evropská - smyčka Divoká Šárka

PREFERENCE: žádná
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ na odbočení/výjezdu tramvaje u obratiště tramvají. V místě je poměrně silný provoz AD. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. SSZ je kromě běžné koordinace svázáno i odvozenou koordinací k těsnému SSZ 6.123 Evropská - Libocká. Preference tramvají není zajištěna.

Tramvajím nejen že není zajištěn plynulý vjezd a výjezd ze smyčky, ale řízení je často nelogické a zmatečné. Při příjezdu tramvaje během probíhající „celočervené“ nebývá tramvaji obvykle umožněn průjezd, ale musí čekat až do příštího cyklu. Zdržení se mohou pohybovat až kolem minuty.

Detekce tramvají je na SSZ realizována.


SSZ 6.173 Milady Horákové - přechod K Brusce

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 3

Výstavba nového SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je poměrně silný provoz AD ve směru z centra. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení, přičemž přechod je rozdělen na tři části, které jsou řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Vzhledem k vysoké intenzitě provozu tramvají, výskytu kontrolního bodu a střídacího místa tramvají v zastávce Hradčanská dochází k nadprůměrně nerovnoměrným pobytům v zastávce, což způsobuje delší jízdu tramvají od detektoru topčáře, než jakou lze definovat v dopravním řešení při použití detekce pomocí trolejových kontaktů. Dochází k nucenému mazání nároků tramvají, aniž by projely SSZ, což způsobuje jejich zdržení a nutnost nouzového nárokování tramvají řidiči na kontaktním zámku. Ve směru z centra přichází začátek volna na SSZ pozdě a vlaky jedoucí ve směru od Sparty jsou nuceny před SSZ snižovat rychlost.


SSZ 6.174 Milady Horákové - přechod Pod Baštami

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 2

Výstavba nového SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je poměrně silný provoz AD ve směru z centra. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení, přičemž přechod je rozdělen na tři části, které jsou řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Vzhledem k vysoké intenzitě provozu tramvají, výskytu kontrolního bodu a střídacího místa tramvají v zastávce Hradčanská dochází k nadprůměrně nerovnoměrným pobytům v zastávce, což způsobuje delší jízdu tramvají od detektoru ke stopčáře, než jakou lze definovat v dopravním řešení při použití detekce pomocí trolejových kontaktů. Dochází k nucenému mazání nároků tramvají, aniž by projely SSZ, což způsobuje jejich zdržení a nutnost nouzového nárokování tramvají řidiči na kontaktním zámku.


SSZ 6.177 Milady Horákové - smyčka tramvají

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru z centra a na bočním vjezdu. Na hlavním vjezdu ve směru do centra je provoz slabý. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastních fází.

Ve směru od Sparty nefungují vzdálené přihlašovací detektory, protože budou realizovány až s výstavbou příslušného SSZ v rámci výstavby komplexu Blanka.

SSZ funguje v provizorním režimu. Přechod na definitivní stav proběhne souběžně s pokračující výstavbou komplexu Blanka.


SSZ 6.181 Bělohorská - Falcká

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na přechodu pro chodce. V místě je poměrně silný provoz AD. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení, přičemž přechod je rozdělen na dvě nezávisle řízené části oddělené zastávkou. Pro vozidla a tramvaje svítí trvalé volno, chodci jsou vybíráni na výzvu. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 6.830 Myslbekova - Hládkov, přechod

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na stykové křižovatce a přechodu pro chodce s jednosměrným odbočením tramvaje z hlavní trati. V místě je silný provoz AD. SSZ funguje ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem vlastní fáze.

SSZ je vybudované v rámci objízdné trasy kvůli výstavbě komplexu Blanka.


SSZ 6.831 Myslbekova - Dlabačov

PREFERENCE: žádná (s výjimkou izolovaného řízení za velmi slabého provozu, např. v noci)
HODNOCENÍ: 5

Výstavba nového SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve všech směrech (na jednom vjezdu dočasně pouze jednosměrně). V místě je poměrně silný provoz AD ve všech směrech. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna.

Míra dynamiky SSZ v běžném denním provozu je slabá. Reakce řízení na nároky tramvají jsou proto zanedbatelné. Dochází k ukončování volna pro tramvaj i těsně před příjezdem k SSZ. Zdržení dosahují až jedné minuty pro první vlak. V případě příjezdu většího množství tramvají k SSZ zdržení dále narůstá i nad tuto hodnotu. Nedochází k efektivnímu prodlužování volna. Nedochází ke změně pořadí fází, tak aby bylo přednostně zařazeno volno, na které je nárok tramvaje. Nedochází k efektivnímu předvýběru volna.

SSZ reaguje na tramvaje optimálně pouze v izolovaném řízení, které se používá za velmi slabého provozu, např. v noci.

Detekce tramvají je na SSZ realizována. Realizována jsou i propojení EOV s SSZ pro směrovou detekci a tramvajová výzvová návěstidla.

SSZ je vybudované v rámci objízdné trasy kvůli výstavbě komplexu Blanka.


SSZ 6.832 Bělohorská - Vaníčkova

PREFERENCE: žádná (s výjimkou izolovaného řízení za velmi slabého provozu, např. v noci)
HODNOCENÍ: 4

Výstavba nového SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru a slabší provoz na vedlejším směru. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna.

SSZ obsahuje některé preferenční prvky, jako například vkládání fáze. Preferenční zásahy jsou však při vlastním řízení provozu často nepřesné, tramvaje je mnohdy nevyužijí, případně působí i kontraproduktivně. Dochází k ukončování volna pro tramvaj i těsně před příjezdem k SSZ.

Detekce tramvají je na SSZ realizována.

SSZ je vybudované v rámci objízdné trasy kvůli výstavbě komplexu Blanka.


SSZ 6.834 Bělohorská - Pod Královkou

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 3

Výstavba nového SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru z centra a na bočním vjezdu a slabší provoz v hlavním směru do centra. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

SSZ neumožňuje krácení některých kolizních fází při nároku tramvaje, ani vkládání fáze. Tramvaji je umožněno vybrat kvůli koordinaci volno jen v určitých časových polohách v cyklu, nedochází tedy k pružné reakci řízení na nárok tramvaje a následnému zpětnému zakoordinování SSZ, což je podmínkou pro kvalitní preferenci MHD u křižovatek v koordinaci, kde je MHD provozována v kolizi s koordinovaným směrem.

SSZ reaguje na tramvaje optimálně pouze v izolovaném řízení, které se používá za velmi slabého provozu, např. v noci.

SSZ je vybudované v rámci objízdné trasy kvůli výstavbě komplexu Blanka.


SSZ 6.996 Badeniho - Na Valech

PREFERENCE: žádná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 5

Úprava SSZ a zrušení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD na všech vjezdech kromě vjezdu od Hradčanské. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna.

Detekce tramvají je na SSZ realizována.

SSZ je provizorní, vybudované v rámci objízdné trasy kvůli výstavbě komplexu Blanka.


SSZ 7.176 Partyzánská - Vrbenského

PREFERENCE: podmíněná (dříve absolutní)
HODNOCENÍ: 3

Rekonstrukce SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD v hlavním směru z centra a na bočním vjezdu. Na hlavním vjezdu ve směru do centra je provoz slabý. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem, prodlužováním a vkládáním vlastních fází.

Signalizace reaguje na tramvaje optimálně vůči nárokům vozidel. Při současném nároku tramvaje a chodce je zpravidla upřednostněn chodec, což způsobuje ukončení i preferenčně vybraných tramvajových signálů a ukončování volna těsně před potřebou tramvaje na průjezd.

Zároveň by bylo vhodné přesunout přihlašovací kontakt ve směru z centra za rozpojení trolejí v křižovatce Partyzánská – Na Zátorách (cca 20 m proti směru jízdy), protože kvůli změně dispozice (zvětšení křižovatky) se prodloužila minimální délka signálu stůj pro tramvaj při nároku chodců.

Na SSZ byla doplněna funkce světelné závory ve směru do centra, což s výstavbou ochranných ostrůvků v prostoru křižovatky přispívá k omezení zahlcování křižovatky, včetně tramvajových kolejí.

SSZ funguje v provizorním režimu. Přechod na definitivní stav proběhne souběžně s pokračující výstavbou komplexu Blanka.


SSZ 7.995 jednokolejná TT Troja

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Výstavba SSZ pro řízení provozu na provizorní jednokolejce mezi Holešovicemi a Trojou a na staveništním přejezdu v Troji. SSZ funguje v režimu trvalého stůj pro tramvaj v obou směrech, preference je zajištěna předvýběrem a prodlužováním volna.

SSZ je provizorní, vybudované v rámci provizorní TT Troja kvůli výstavbě komplexu Blanka.

Pozn.: na jednokolejce došlo k událostem, kdy do jednokolejného úseku najely současně v protisměru tramvaje, bez ohrožení bezpečnosti provozu. Není zcela zřejmé, za jakých okolností k těmto situacím dochází. Pro zajištění bezproblémového provozu na jednokolejce je užitý způsob signalizace nevhodný, protože použitá detekce má povahu informačního zařízení. Pro plnohodnotné zajištění provozu by bylo nezbytné použití zabezpečovacího zařízení, podobně jako se užívá na železnici.


SSZ 8.206a Sokolovská - Zenklova (horní Palmovka)

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na všech čtyř vjezdech. V místě je silný provoz AD v hlavním směru, na ostatních vjezdech jezdí pouze tramvaje. SSZ funguje v odvozené koordinaci (s proměnnou délkou cyklu) s SSZ 8.206b v režimu trvalé zelené v hlavním směru. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastních fází s modifikacemi dle nároků tramvají.

Jedná se o atypický a pružnější způsob řízení, který umožňuje skládání jednotlivých nároků tramvají do tvořených fází a dovýběry těchto signálů již během probíhajícího nekolizního tramvajového volna.


SSZ 8.206b Sokolovská - přechod

PREFERENCE: žádná
HODNOCENÍ: - (manipulační zastávky)

Rekonstrukce SSZ na přechodu pro chodce. V místě je silný provoz AD. SSZ funguje v odvozené koordinaci (s proměnnou délkou cyklu) s SSZ 8.206a v režimu trvalé zelené pro vozidla. Preference tramvají není zajištěna, protože těsně před SSZ jsou z obou směrů manipulační zastávky tramvají.


SSZ 8.235a Zenklova - náměstí Na Stráži

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na víceramenné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru v západní části křižovatky. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru a středně silný v ostatních směrech. SSZ funguje izolovaně. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a vkládáním vlastních fází.


SSZ 8.236 Zenklova - Nad Šutkou

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je silný provoz AD v hlavním směru, na bočních vjezdech je provoz slabý. SSZ funguje izolovaně v režimu trvalé zelené v hlavním směru. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastních fází s modifikacemi dle nároků tramvají.

Jedná se o atypický a pružnější způsob řízení, který umožňuje skládání jednotlivých nároků tramvají do tvořených fází a dovýběry těchto signálů již během probíhajícího nekolizního tramvajového volna.

Nevýhodou SSZ s mírným dopadem na preferenci tramvají a s dopadem na provoz vozidel v hlavním směru je poměrně dost omezená maximální délka času pro tramvaje, která způsobuje, že při příjezdu více tramvají v krátkém časovém sledu není umožněn jejich průjezd často v jedné fázi, nýbrž jsou odbaveny ve dvou po sobě jdoucích fázích s poměrně krátkým mezivýběrem hlavní fáze pro vozidla, čímž významně narůstá podíl neproduktivního času v cyklu. Ke kolonám v hlavním směru současně přispívá poměrně značná míra reakce řízení na nároky vozidel z bočních směrů, kde je slabý provoz, případně chodců.


SSZ 9.217 Poděbradská - U Elektry

PREFERENCE: žádná (dříve podmíněná)
HODNOCENÍ: -

Změna označení SSZ z důvodů nevyhovující detekce tramvají. Korektně fungující preference tramvají na tomto SSZ je závislá na vybavení tramvaje speciálním zařízením. To bylo instalováno v roce 2008 do 32 tramvajových vozů. Počet zařízení je jednak nevyhovující, jednak v tuto chvíli v tramvajích již pravděpodobně osazeno není, nebo je převážně nefunkční. Jsou zapojeny původní pasivní trolejové detektory, ale jejich poloha neodpovídá polohám virtuálních detektorů dle GPS. Ve směru do centra dokonce nároky tramvají působí antipreferenční jev, prodlužování volna a následné ukončení krátce před přijíždějící tramvají.

Pozn.: V letech 2005 – 2008 fungovala na SSZ absolutní preference tramvají. V roce 2008 došlo ke změně způsobu detekce tramvají z pasivní (optická čidla STOD) na aktivní (poloha dle GPS, signál do řadiče přes DORIS), současně s tím byla změněna poloha detektorů a změněna preference pouze na podmíněnou.


SSZ 9.223 Poděbradská - Kbelská

PREFERENCE: žádná (dříve podmíněná)
HODNOCENÍ: -

Změna označení SSZ z důvodů nevyhovující detekce tramvají. Korektně fungující preference tramvají na tomto SSZ je závislá na vybavení tramvaje speciálním zařízením. To bylo instalováno v roce 2008 do 32 tramvajových vozů. Počet zařízení je jednak nevyhovující, jednak v tuto chvíli v tramvajích již pravděpodobně osazeno není, nebo je převážně nefunkční.


SSZ 9.228 Poděbradská - Hloubětínská

PREFERENCE: žádná (dříve podmíněná)
HODNOCENÍ: -

Změna označení SSZ z důvodů nevyhovující detekce tramvají. Korektně fungující preference tramvají na tomto SSZ je závislá na vybavení tramvaje speciálním zařízením. To bylo instalováno v roce 2008 do 32 tramvajových vozů. Počet zařízení je jednak nevyhovující, jednak v tuto chvíli v tramvajích již pravděpodobně osazeno není, nebo je převážně nefunkční. Jsou zapojeny původní pasivní trolejové detektory, ale poloha detektoru do centra neodpovídá poloze virtuálního detektoru dle GPS, ve směru z centra je pravděpodobně nefunkční.

Pozn.: V letech 2005 – 2008 fungovala na SSZ absolutní preference tramvají. V roce 2008 došlo ke změně způsobu detekce tramvají z pasivní (optická čidla STOD) na aktivní (poloha dle GPS, signál do řadiče přes DORIS), současně s tím byla změněna poloha detektorů a změněna preference pouze na podmíněnou.


SSZ 9.666 Poděbradská - Slévačská

PREFERENCE: žádná
HODNOCENÍ: - (provizorní)

Výstavba nového SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v hlavním směru, slabší na jednom bočním vjezdu a slabý na druhém bočním vjezdu. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna.

Detekce tramvají není na SSZ realizována.

SSZ je provizorní. S přestavbou na definitivní lze očekávat zavedení preference tramvají.


Pozn.: v režimu s podmíněnou preferencí tramvají zůstala SSZ 9.213 Poděbradská - Podkovářská a SSZ 9.221 Poděbradská - U Tesly, které jsou také vybavené pro systém aktivní detekce a mají zapojené pasivní detektory. V jejich případech však preference nadále alespoň částečně funguje díky obdobné nebo alespoň výhodnější vzájemné poloze detektorů obou systémů.
ZRUŠENÁ SSZ


SSZ 6.149 Patočkova - Myslbekova

Dočasné zrušení SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde tramvaj odbočuje z hlavní komunikace na vedlejší.Poznámka: u SSZ obnovených nebo postavených v roce 2010, které byly z hlediska preference MHD prokazatelně doladěny až během roku 2011, budou následné změny zahrnuty až do vyhodnocení za rok 2011.


Celkem bylo k 31. 12. 2010 na TRAM síti 228 SSZ (o 11 více než k 31. 12. 2009). Z toho bylo s preferencí 145 SSZ (63,6 %), o 14 více než k 31. 12. 2009. S absolutní preferencí bylo 58 SSZ, stejný počet.Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2004
Vysvědčení 2005
Vysvědčení 2006
Vysvědčení 2007
Vysvědčení 2008
Vysvědčení 2009
Vysvědčení 2011
Vysvědčení 2012
Vysvědčení 2013
Vysvědčení 2014
Vysvědčení 2015
Vysvědčení 2016
Vysvědčení 2017
Vysvědčení 2018

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024