Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2014

Přinášíme hodnocení změn na SSZ na tramvajové síti v roce 2014. SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ 0.350 Vinohradská - přechod zast. Vinohradské hřbitovy

PREFERENCE: absolutní (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je středně silný provoz AD. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení, přičemž přechod je rozdělen na tři části, které jsou řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Úprava spočívá ve zkrácení mezičasů mezi koncem volna pro tramvaje a začátkem volna pro chodce, které byly nereálné (9 sekund), což zbytečně zdržovalo chodce, případně vedlo k nerespektování červeného signálu a také zhoršovalo podmínky pro plynulý provoz tramvají v případě příjezdu více vlaků v krátké době po sobě. Byl urychlen začátek volna pro tramvaje do centra tak, aby již nebyly zdržovány tramvaje s nulovým odbavením cestujících (cca 30%). Byla prodloužena maximální délka signálu volno pro tramvaj, čímž bylo eliminováno časté zdržení „druhé“ tramvaje.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány bez vzájemného ovlivňování s tramvajemi.


SSZ 0.370 Průběžná - V Korytech

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř ramen. V místě je silný provoz aut na všech vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a vkládáním (pouze do obratiště) vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Nově je doplněn omezený předvýběr vlastní fáze i v době silného provozu.

Kromě toho spočívá úprava také ve zrušení směrového signálu vlevo na vjezdu od Průběžné ulice do centra. Nově je použit plný signál, čímž bylo zjednodušeno řízení a zlepšeny kapacitní poměry. V souvislosti s rekonstrukcí tratě byla zrušena kolej do obratiště ve směru do centra a zrušeny s tím související trolejové kontakty. Byl zřízen nový trolejový kontakt na vjezdu do zastávky Radošovická.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi.


SSZ 0.391 Švehlova - Pražská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut na všech vjezdech kromě severního ramena Pražské ulice. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi.


SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka tramvají

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ na odbočení tramvají z průběžné hlavní trati do obratiště s přechodem pro chodce přes hlavní směr. V místě je silný provoz AD. SSZ funguje v dynamické koordinaci s SSZ Černokostelecká - Úvalská a SSZ Černokostelecká - Dřevčická ve dvoufázovém řízení s modifikací vedlejší fáze dle nároku chodců. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem (obratiště) vlastní fáze a předvýběrem (hlavní směr) kolizní fáze.

Na SSZ není dořešena problematika blokování kolejí automobilovou dopravou. Pomocí videodetekce jsou identifikovány stavy obsazení kolejí, na což reaguje řízení předmětného SSZ a SSZ Černokostelecká - Úvalská. Není účinně předcházeno zablokování kolejí a videodetekce je nespolehlivá. Jsou generovány celočervené fáze o délce přesahující 1 minutu, takže zbytečně dochází ke zdržení tramvají a nárůstu kolon vozidel ve směru do centra.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi.


SSZ 0.620 Švehlova - Topolová

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a slabší provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Předvybírané volno pro tramvaj ve směru do centra začíná s malým zpožděním oproti optimu pro hladký průjezd.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány kolizně i nekolizně s tramvajemi.


SSZ 0.621 Švehlova - přechod zastávka Sídliště Zahradní město

PREFERENCE: absolutní (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na přechodu pro chodce. V místě je středně silný provoz AD. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení, přičemž přechod je rozdělen na tři části, které jsou řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány bez vzájemného ovlivňování s tramvajemi.


SSZ 1.106 Malostranské náměstí - Letenská

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 3

Úprava SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce a jednokolejným úsekem (splítkou) tramvajové trati, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním směru. V místě je středně silný provoz AD. SSZ funguje izolovaně ve vícefázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.

Úprava spočívá v doplnění videodetekce a úpravě software pro provoz autobusů. Úpravou došlo ke značnému zhoršení průjezdu tramvají křižovatkou a splítkou, s dopadem na celý provoz aut a MHD především v Karmelitské ulici. Zdržení pro první tramvaj činí i několik minut.


SSZ 2.303 Vinohradská - Šumavská

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 4

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz aut v hlavním směru a slabší provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem kolizní fáze.

Ve směru z centra není zohledněna omezená rychlost pro tramvaje způsobená stavebními pracemi. Ve směru do centra nefunguje spolehlivě detekce tramvají. Preference na tomto SSZ tedy fakticky nefunguje.


SSZ 2.332a Náměstí Míru - Francouzská

PREFERENCE: žádná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 5

Doplnění dynamického řízení SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve vedlejším přímém směru. V místě je středně silný provoz aut. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají není zajištěna.

Řízení na tramvaje reaguje nedostatečně a nevhodně. Prodlužování pro tramvaje je nejvýše 6 sekund, zvláště z centra bývá realizováno, i přestože tramvaj nemůže volno stihnout. Tím dochází i k náhlému zastavení první tramvaje těsně před stopčárou. K předvýběrům volna pro tramvaj nedochází. Dochází k „propadům cyklu“, tedy že v některých cyklech řízení zůstává bez zjevného důvodu zapnuto po celou dobu cyklu hlavní volno. Kolizní fáze s tramvajemi je tak vybrána až v dalším cyklu řízení, což generuje zdržení i přes 1 minutu pro první tramvaj. Roste pravděpodobnost nahromadění tramvají před SSZ a zřetězení dalších zdržení. (V původním pevném řízení k tomuto jevu nedocházelo.)

SSZ bylo rekonstruováno v roce 2013.


SSZ 2.380 Vinohradská - Budečská

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 3

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz aut v hlavním směru a slabší provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Míra dynamiky pro tramvaje, především prodlužování volna, není dostatečná. Signalizace počítá, zvláště v dopravní špičce ve směru do centra, s příliš krátkou dobou jízdy mezi detektorem a stopčárou a dochází tak ke zbytečným zdržením tramvají, včetně náhlého zastavení první tramvaje těsně před stopčárou.


SSZ 3.304 Táboritská - Ondříčkova

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz aut v hlavním směru a slabší na bočním vjezdu. SSZ funguje v koordinaci ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

V době dopravní špičky (stejně jako v řízení s krátkým cyklem pro slabší provoz) je zakázáno vkládání fází pro tramvaje. Míra dynamiky pro tramvaje v době slabšího provozu (při řízení s krátkým cyklem), především předvýběr kolizní fáze, není dostatečná a dochází tak ke zbytečnému zdržování tramvají.


SSZ 3.308 Vinohradská - Boleslavská

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz aut v hlavním směru a slabší provoz na vedlejších vjezdech. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Z nočního režimu blikající žluté se nárokem chodce přes hlavním směr vyvolává signál stůj pro tramvaj, bez ohledu na přítomnost tramvaje, včetně náhlého zastavení první tramvaje těsně před stopčárou.


SSZ 3.351 Želivského - Jeseniova

PREFERENCE: podmíněná (předtím absolutní)
HODNOCENÍ: 3

Rekonstrukce SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je velmi silný provoz aut v hlavním směru a slabší na bočním vjezdu. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení s pevnou délkou cyklu. Formálně se jedná o řízení v koordinaci. Vzhledem k tomu, že použitá délka cyklu 60 sekund se nikde v okolí nepoužívá, jde reálně o izolované řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Signalizace zvláště v běžném denním provozu nahodile přechází do pevného řízení s extrémně dlouhou délkou cyklu (120 s). V tomto způsobu řízení signalizace nereaguje na tramvaje a dochází ke zbytečným zdržením tramvají, včetně náhlého zastavení první tramvaje těsně před stopčárou.


SSZ 3.364 Koněvova - Spojovací

PREFERENCE: žádná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: -

Rekonstrukce SSZ na pětiramenné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve vedlejším směru. V místě je silný provoz aut ve všech směrech kromě jižního vjezdu, kde je provoz slabý. SSZ funguje izolovaně ve čtyřfázovém pevném řízení. Preference tramvají není zajištěna. SSZ v provizorním režimu, dočasně v pevném programu bez preference.

Od léta 2014 probíhala na signalizaci rekonstrukce v souvislosti s okolními investičními akcemi. Došlo ke značným nárůstům zdržení tramvají. Na jeden cyklus řízení projela nejvýše 1 tramvaj v každém směru a nastalo hromadění tramvají na vjezdu ve směru z centra, s mnohaminutovým zdržením při zřetězení, a k nesplnění jízdního řádu při odjezdu z nástupní zastávky ve směru do centra.


SSZ 4.401 Bělehradská - Otakarova

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na všech vjezdech. V místě je poměrně silný provoz aut na všech vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Na vjezdu od Bělohradské z centra, kde se tramvajová volna vybírají pouze na výzvu, není realizována vzdálená tramvajová detekce, což vede ke zdržování tramvají na tomto vjezdu. K doplnění detekce (vzdálené rádio) dojde v roce 2015 při rekonstrukci tramvajové trati.


SSZ 6.145 Prašný most

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechodem pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je silný provoz aut na třech vjezdech. Čtvrtý vjezd a jediný přechod pro chodce jsou dočasně mimo provoz. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze, předvýběrem kolizní fáze a změnou pořadí fází.

Úprava spočívá v zajištění spolehlivého rozlišení přihlášených tramvají a autobusů, které jezdí po kolejích na vjezdu od Milady Horákové do centra.


SSZ 6.161 Evropská - Do Vozovny

PREFERENCE: podmíněná (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na všech vjezdech. V místě je silný provoz aut v hlavním směru a slabý provoz na vedlejším vjezdu. SSZ funguje v koordinaci ve vícefázovém řízení. Preference tramvají v hlavním směru je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. V době výjezdů / zatahování do vozovny funguje preference tramvají také pro vedlejší směr.


SSZ 6.713 Evropská - přechod zastávka Dejvická

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je silný provoz AD. SSZ funguje izolovaně ve dvoufázovém řízení, přičemž přechod je rozdělen na tři části, které jsou řízeny nezávisle. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 6.807 Bělohorská - smyčka Vypich

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 3

Výstavba nového SSZ s preferencí na odbočení tramvají z průběžné hlavní trati do obratiště s přechody pro chodce. V místě je silný provoz AD. SSZ funguje v koordinaci ve vícefázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem (obratiště) vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze (hlavní směr).

Tramvaje jedoucí z obratiště a do obratiště jsou na SSZ zbytečně zdržovány. Příslušné volno, které je vybíráno pro auta vždy po chodeckých fázích přes hlavní směr, přichází i s ohledem na nutnou délku chodeckých zelených velmi pozdě a v některých případech se po chodcích nevybere.


SSZ 6.832 Bělohorská - Vaníčkova

PREFERENCE: absolutní (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je slabší provoz aut na všech vjezdech. SSZ funguje izolovaně ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Úprava spočívá ve zpřesnění preferenčních zásahů pro tramvaje. Signalizace po úpravě počítá s reálnou dobou jízdy tramvají mezi detektorem a stopčárou.


SSZ 6.997 Badeniho - Na Valech

Zrušení provizorního SSZ bez preference.


SSZ 7.099 Pod Lisem - rampa Nové Povltavské

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 3

Výstavba nového SSZ s preferencí na stykové křižovatce s přechody pro chodce přes vedlejší směr, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz aut. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení s pevnou délkou cyklu. Formálně se jedná o řízení v koordinaci. Vzhledem k tomu, že SSZ 7.100 pro koordinaci je vypnutá, jde reálně o izolované řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.

Ve směru z centra se tramvaje přihlašují nedostatečně. Využití přihlašovacího kontaktu SSZ 7.100 je pouze podmíněné a odhlašovací kontakt, který je plně využíván, se nachází pouze 120 metrů před stopčárou, takže část tramvají je zdržena pouze kvůli tomu, že řadič SSZ nestihne na nárok tramvají včas reagovat. Ve směru do centra signalizace počítá s příliš vysokou rychlostí jízdy tramvaje k signalizaci.

Na SSZ funguje také preference autobusů, které jsou provozovány nekolizně s tramvajemi.


SSZ 7.100 Pod Lisem - rampa Bubenečského tunelu

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: -

Výstavba nového SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce přes vedlejší směr, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz aut. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. SSZ je provizorně v režimu blikající žluté.


SSZ 7.266 Trojská - Pod Lisem

PREFERENCE: podmíněná (předtím podmíněná)
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ s preferencí na pětiramenné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve vedlejším přímém směru. V místě je středně silný provoz aut v hlavním směru a slabý na bočním vjezdu. SSZ funguje izolovaně ve čtyřfázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem, prodlužováním a vkládáním vlastní fáze.


SSZ 9.213 Poděbradská - Podkovářská

PREFERENCE: absolutní (předtím žádná)
HODNOCENÍ: 1

Doplnění dynamického řízení SSZ na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz aut v hlavním směru a slabý provoz na vedlejším vjezdu. Čtvrtý vjezd je dočasně mimo provoz. SSZ funguje v koordinaci ve dvoufázovém řízení. Přes tramvajovou trať svítí pro chodce trvalá zelená. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastního volna.

SSZ bylo rekonstruováno v roce 2013.Úpravy SSZ v rámci RTT Průběžná - Švehlova

SSZ 0.687 Švehlova - Jahodová má lepší svícení předvěstí. Již nedochází k tomu, že by řidič tramvaje platný signál volno nezaregistroval, protože byl sepnut příliš pozdě. Nadále však malá část tramvají platné signály na předvěstech nedostává. Nadále platí, že ve směru do centra je přihlašovací kontakt velmi blízko od křižovatky (cca 12 sekund jízdy), takže některé tramvaje jsou zdrženy jen z toho důvodu, že SSZ nestihne na nárok tramvaje zareagovat.

SSZ 0.622 Švehlova - Práčská má také lepší svícení předvěstí. Nadále však určitá část tramvají platné signály na předvěstech nedostává.

Úprava SSZ 3.309 Flora

Pokud jsou registrována vozidla v jízdním pruhu na vjezdu od Orionky (za běžného provozu vždy), od vzdáleného rádia z téhož směru se nevybírá vlastí fáze pro tramvaj, ale zelená pro auta pro vytlačení kolony. Často dochází k tomu, že zelená, která je s tramvají kolizní, se vybere právě ve chvíli, kdy tramvaj přijíždí ke stopčáře a tramvaj je zbytečně zdržena. Opatření mělo řešit občasné „zakousnutí“ tramvají a aut na daném vjezdu. Jenže k němu docházelo v menšině případů, takže reálně došlo úpravou k prodloužení jízdních dob tramvají od Orionky, ale i v některých ostatních relacích.

Blikačka SSZ 7.129 Strossmayerovo náměstí

V době slabého nočního provozu je tato signalizace nově přepnuta do blikající žluté.

Posun zastávky na SSZ 7.141 Dělnická – Komunardů

V rámci výstavby vídeňské zastávky Dělnická od Ortenova náměstí došlo k odsunu zastávky od křižovatky. Tramvaje se nově přihlašují do SSZ až po odstatnicování. SSZ však v rámci akce nebylo upraveno a dochází ke zbytečným zdržením tramvají.

Úprava SSZ 6.164 Podbabská - Ve Struhách

Na signalizaci u smyčky Podbaba si tramvaje vyjíždějící z obratiště mohou vybírat volno až dvakrát do cyklu, a to již bez ohledu na to, zda si předtím volno nárokovali chodci přes hlavní směr. Tímto zlepšení došlo alespoň k mírnému snížení zdržení tramvají na SSZ, které však i tak funguje bez preference tramvají. Provoz tramvají přes SSZ je bez cestujících.POMNÍČKY

Nevhodně umístěný kontakt na SSZ 5.536 Plzeňská - rampa AD

Na vjezdu z centra zůstává přihlašovací kontakt umístěn v nevhodné poloze, příliš daleko od křižovatky. Signalizace neprodlužuje od tohoto kontaktu volno pro tramvaje a k jeho ukončování dochází i těsně před nárokem tramvaje na průjezd.

Nepreference na SSZ 6.162 Evropská - smyčka Divoká Šárka

Na SSZ vybaveném detekcí tramvají nadále není preference tramvají. Volno pro tramvaje je v zásadě vybíráno v pevné poloze v cyklu dle koordinace pro auta po Evropské, bez možnosti „plavání“ tramvajového signálu v cyklu.

Navíc dochází k vadnému řízení. Červená pro vozidla v hlavím směru není plně využívána pro výběry volna pro přihlášené tramvaje. Chodci napříč tratí jsou nárokem tramvaje někdy ukončovány, aniž by však tramvaji volno padlo apod.

SSZ 6.162 je z hlediska provozu tramvají nejhorší SSZ na Evropské třídě. A současně je celá Evropská z hlediska preference tramvají nejhorší radiálou ve městě. V tuto chvíli je vybaveno technologií pro preferenci 12 ze 15 SSZ. Preferenci však nyní uplatňují jen 3 signalizace (před rokem to byla pouze jediná). Dochází tak ke znehodnocení investice do obnovy SSZ a ke zvyšování nákladů na provozování MHD, a to bez zvýšení kvality MHD.

Nelogické pořadí fází na SSZ 8.242 Klapkova - Střelničná

V případě společných (vzájemně kolizních) nároků chodců přes Střelničnou a tramvají od Kobylis vpravo, nebo od Střelničné vlevo neprobíhá sled fází v pořadí dle přihlášených tramvají, ale je nejprve vybrána fáze pro chodce a tramvaje přes Střelničnou, přestože tramvaje jsou třeba seřazeny pro opačné pořadí jednotlivých signálů. Tímto omezením dochází ke zbytečnému snižování plynulosti provozu tramvají s možným vlivem na další zařazené vlaky ve směru z centra.

Zrušená preference na Letenském náměstí

SSZ 7.155 Letenské náměstí fungovalo od konce 90. let s preferencí tramvají. V rámci obnovy v roce 2012 byla preference tramvají zrušena. Signalizace zdrží 76,5 % tramvají s průměrným zdržením 31 sekund na jeden spoj, čímž se řadí mezi nejhorší SSZ ve městě bez větvení tratí. Detekce tramvají je realizována a udržována a je zcela zbytečná.

Kritický úsek Karlovo náměstí – Jana Masaryka: pro MHD nevydařené obnovy signalizací

V silně zatíženém tramvajovém úseku s nízkou cestovní rychlostí byly v posledních letech obnoveny 4 světelné signalizace z osmi. Ani na jedné však nebyla zavedena preference tramvají. Dva semafory jsou na křížení tramvajové dopravy se zatíženou magistrálou. Na obou jsou používány pevné programy bez preference, a to i v době slabého provozu, a to i přesto, že signalizace jsou vybaveny technologií pro dynamické řízení, včetně detekce tramvají.

Další dva semafory byly obnoveny na náměstí Míru (dolní a horní), kde dopravní podmínky zavedení kvalitní preference umožňují po celý den. Oba semafory jsou také nově vybaveny plnou technologií k dynamice a preferenci. Preference však nefunguje ani na jednom. „Dolní Mírák“ je řízen v běžném provozu pevnými programy. Horní Mírák v dynamice se zanedbatelnými až nevhodnými zásahy pro tramvaje. Navíc zde dochází k tzv. propadu cyklu, tedy že v některých cyklech řízení není volno pro tramvaje vůbec vybráno, přestože existuje nárok.

Vinohradská dva roky po rekonstrukci stále čeká na úpravu 2 semaforů

Nový chodecký semafor na Vinohradských hřbitovech (realizace 2012) byl v roce 2014 upraven a přestal generovat zbytečná zdržení tramvají. Stále však nedošlo k doladění semaforu pod zastávkou Želivského a na křižovatce Želivského – Vinohradská.

Jednoduchá signalizace (obnova 2012) pod zastávkou funguje správně pro směr do centra. Ale zdrží přibližně polovinu vlaků ve směru z centra, převážně kvůli pozdnímu začátku volna, částečně také kvůli nesmyslným mezičasům.

Signalizace na velké křižovatce (obnova 2012) je vybavena detekcí tramvají, která je využívána k zařazování tramvajových signálu na výzvu (zatímco dříve byly vybírána napevno). Některé tramvajové oblouky je možné vybírat za určitých podmínek až dvakrát do cyklu a některé fáze lze tramvajovými nároky krátit. Zásadním problémem signalizace je prakticky nulová reakce SSZ na většinu nároků na vzdálených kontaktech, které tak pozbývají smysl, ačkoli jejich poloha nabízí skvělé využití v podobě prodlužování aktuální probíhající fáze = přípravu SSZ na nárok TRAM dle EOV. Velmi na škodu je fakt, že dva vzájemně kolizní tramvajové oblouky nemohou být vybrány ihned po sobě, přičemž některé sledy by byly velmi výhodné i pro celou křižovatku z hlediska mezičasů. Nevhodně se semafor chová k tramvajím v přímém směru, hlavně s ohledem na prodlužování volna. Výsledek: 95 % zdržených vlaků, 45 sekund průměrné zdržení na 1 vlak.Poznámka: u SSZ obnovených nebo postavených v roce 2014, které byly z hlediska preference MHD prokazatelně doladěny až během roku 2015, budou následné změny zahrnuty až do vyhodnocení za rok 2015.


Celkem bylo k 31. 12. 2014 na TRAM síti 246 SSZ, o 3 více než k 31. 12. 2013. Z toho bylo s preferencí 184 SSZ (74,5 %), o 10 více než k 31. 12. 2013. S absolutní preferencí bylo 65 SSZ, o 3 více. Bez preference bylo 62 SSZ, o 7 méně než k 31. 12. 2013.Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2004
Vysvědčení 2005
Vysvědčení 2006
Vysvědčení 2007
Vysvědčení 2008
Vysvědčení 2009
Vysvědčení 2010
Vysvědčení 2011
Vysvědčení 2012
Vysvědčení 2013
Vysvědčení 2015
Vysvědčení 2016
Vysvědčení 2017
Vysvědčení 2018

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024