Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2007

Přinášíme hodnocení změn na SSZ na tramvajové síti v roce 2007. SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ 0.391 Švehlova - Pražská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. Preference tramvají byla zavedena při příležitosti zavedení preference autobusů, přičemž byla využita a částečně obnovena původní tramvajová detekce. V místě je silný provoz AD na všech vjezdech kromě severní větve Pražské ulice. SSZ funguje ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze.

Nevýhodou řešení je poloha přihlašovacích tramvajových detektorů, které byly ponechány v původních místech a nacházejí se pouhých 70 metrů před křižovatkou, což znamená časový předstih přihlášení cca 5 sekund před příjezdem ke stopčáře. To umožňuje jen minimální a nepravděpodobné prodlužování volna. Zajímavostí signalizace je, že nemá odhlašovací detektory a odhlášení tramvaje probíhá automaticky po uplynutí zadaného času.

Více informací


SSZ 1.003 Revoluční - Řásnovka

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD na všech vjezdech kromě vjezdu z ulice Řásnovka. SSZ funguje ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a prodlužováním a předvýběrem kolizních fází.

Více informací

SSZ 2.017 Palackého náměstí - přechod

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. SSZ funguje v režimu trvalé zelené pro chodce přerušované nároky tramvají. Preference tramvají je zajištěna výběrem a prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 2.048 Sázavská - Korunní

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na přechodu pro chodce. V místě je poměrně slabý provoz AD. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze.

Více informací


SSZ 4.463 Nuselská - Mendíků

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním směru. V místě je středně silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 6.144 Patočkova - Bělohorská

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v lomeném směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci kolizní s tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení s různými variacemi druhé fáze dle nároků tramvají, chodců a automobilů. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

Více informací


SSZ 8.673 Sokolovská - Za Invalidovnou

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci kolizní s tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

Více informacíDALŠÍ ZMĚNY NA SSZ S PREFERENCÍ


SSZ 1.146 Mariánské hradby - U Prašného mostu

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Úprava software SSZ a zlepšení preference (z podmíněné na absolutní) na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány souběžně s hlavním směrem AD vedle pozemní komunikace. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru. SSZ funguje prakticky ve dvoufázovém řízení se třetí fází na výzvu tramvaje. Při tramvajové fázi je silničním vozidlům zakázáno odbočení přes trať. Preference je zajištěna vkládáním vlastní fáze do libovolné polohy v cyklu.


SSZ 2.013 Palackého náměstí

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve všech směrech. V místě je poměrně silný provoz AD ve všech pojížděných směrech. SSZ funguje ve vícefázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastních fází a prodlužováním kolizních fází.

Velmi složitá signalizace v některých situacích nefunguje optimálně vůči tramvajím i ostatním účastníkům provozu a zbytečně narůstají zdržení. Zvláště se to týká provozu tramvají ve směru od Anděla přímo. Poměrně velká zdržení v řádu desítek sekund mohou nastat také na vjezdech od Výtoně přímo a od Jiráskova náměstí.


SSZ 2.023 Svobodova - Na Slupi

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ s preferencí na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve všech směrech. V místě je středně silný provoz AD ve všech směrech. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení s různými modifikacemi dle nároků tramvají a chodců a s dalšími fázemi vybíranými na výzvu tramvaje. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastních fází a předvýběrem kolizních fází.

Signalizace v určitých případech nereaguje optimálně na sjetí více tramvají před křižovatkou, a to ze všech směrů. Dochází ke zbytečnému zdržování tramvají v řádu desítek sekund.

Více informací


SSZ 7.002 Nábř. Kpt. Jaroše - Štefánikův most

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů. V místě je silný provoz AD na všech vjezdech kromě vjezdu od nábř. Edvarda Beneše. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení s různými modifikacemi dle nároků tramvají a chodců a s další fází vybíranou na výzvu tramvaje. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastních fází a prodlužováním a předvýběrem kolizních fází.

Signalizace nereaguje optimálně v určitých případech sjetí více tramvají před křižovatkou, a to ze všech směrů. Dochází ke zbytečnému zdržování tramvají v řádu desítek sekund. Navíc občas dochází ve směru od Řásnovky a od Čechova mostu k ukončování volna těsně před příjezdem tramvaje ke stopčáře.ZRUŠENÉ PREFERENCE


SSZ 7.135 Bubenské nábřeží - Argentinská

SSZ bylo označeno jako bez preference tramvají, protože bývá zvláště za silnějšího provozu řízeno pevným programem, který nereaguje na nároky tramvají. A i v případě, že je na SSZ nasazen dynamický program, reakce řízení na nároky tramvají je nedostatečná a vliv na snížení zdržení tramvají je zanedbatelný.


SSZ 7.187 Bubenské nábřeží - tramvajová trať

SSZ bylo označeno jako bez preference tramvají, protože bývá zvláště za silnějšího provozu řízeno pevným programem, který nereaguje na nároky tramvají. A i v případě, že je na SSZ nasazen dynamický program, reakce řízení na nároky tramvají je nedostatečná a vliv na snížení zdržení tramvají je zanedbatelný.


Celkem bylo k 31.12.2007 na TRAM síti 207 SSZ (o 5 více než k 31. 12. 2006). Z toho bylo s preferencí 106 SSZ (51,2 %), o 5 více než k 31. 12. 2006. S absolutní preferencí bylo 50 SSZ, o 5 více.Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2004
Vysvědčení 2005
Vysvědčení 2006
Vysvědčení 2008
Vysvědčení 2009
Vysvědčení 2010
Vysvědčení 2011
Vysvědčení 2012
Vysvědčení 2013
Vysvědčení 2014
Vysvědčení 2015
Vysvědčení 2016
Vysvědčení 2017
Vysvědčení 2018
Vysvědčení 2019

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024