Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2006

Přinášíme hodnocení změn na SSZ na tramvajové síti v roce 2006. SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ 0.632 Černokostelecká - Sazečská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ, doplnění sousedního signalizovaného přechodu pro chodce a doplnění dvou tramvajových detektorů na průsečné křižovatce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. SSZ funguje prakticky ve třífázovém řízení. Preference je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze.

Preference tramvají je zbytečně omezována dlouhými chodeckými signály volno v kolizním směru, protože řízení pro chodce nevyužívá všech možností, které přinášejí dělené přechody. Nevýhodné je umístění přihlašovacích tramvajových detektorů v obou směrech, protože tramvaje se přihlašují s předstihem pouze 12 - 15 sekund. Na křižovatce jsou optimální podmínky pro absolutní preferenci tramvají.

Více informací


SSZ 1.052 Havlíčkova - Hybernská

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ a zlepšení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány bez větvení tratí. V místě je v obou směrech středně silný provoz AD. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a prodlužováním a předvýběrem kolizní fáze. Vše dle nároků tramvají.

SSZ je na lince č. 3, která je pilotním projektem preference tramvají v Praze.

Úpravou SSZ byla změněna původní nedokonalá podmíněná preference tramvají z roku 2003.

Více informací

SSZ 1.146 Mariánské hradby - U Prašného mostu

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 3

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány souběžně s hlavním směrem AD vedle pozemní komunikace. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru. SSZ funguje prakticky ve dvoufázovém řízení se třetí fází na výzvu tramvaje. Při tramvajové fázi je silničním vozidlům zakázáno odbočení přes trať. Preference je zajištěna vkládáním vlastní fáze.

Zavedením preference nebylo dosaženo významného snížení zdržení tramvají oproti původnímu řízení pevnými programy. Maximální zdržení dokonce významně narostla, až na jednu minutu. To je způsobeno značně nestabilním řízením signalizace, ke kterému dochází zvláště v kombinaci s nároky chodců. Navíc dochází ke zbytečnému prodlužování signálů volno pro tramvaje i po jejich odjezdu z křižovatky až o desítky sekund a tím k bezdůvodnému zdržování ostatních účastníků provozu, zvláště chodců. Na křižovatce jsou přitom optimální podmínky pro absolutní preferenci tramvají.

Více informací


SSZ 3.321 Ohrada

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech vjezdech ze čtyř. V místě je poměrně silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje ve vícefázovém řízení. Preference je zajištěna především prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

Zavedením preference bylo dosaženo významného snížení zdržení tramvají ve všech relacích kromě relace Krejcárek - Spojovací (pouze v uvedené směru). To je způsobeno tím, že všechna tramvajová volna jsou vybírána pouze v pevných časových polohách v cyklu bez možnosti přesunu nebo vložení volna do jiné polohy.

Zatímco ostatních pět relací tento nedostatek částečně stírá komfortní detekcí tramvají umožněnou použitím vzdálených přihlašovacích detektorů a na vjezdech od Želivského a od Vápenky navíc v kombinaci s použitím dlouhých rozjezdových splítek, v kritické relaci přichází směrová detekce tramvají s nedostatečným předstihem a zdržení z tohoto směru dosahuje až dvou minut.

Více informací


SSZ 3.373 Koněvova - Na Vápence

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Rekonstrukce SSZ a zavedení preference na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány nejen souběžně s hlavním směrem, ale manipulačně také na jednom bočním vjezdu. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci sdílené pravidelnou tramvajovou dopravou. SSZ funguje prakticky ve dvoufázovém řízení s dalšími fázemi na výzvu pro odbočení tramvaje z/do bočního vjezdu. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Na odbočení do smyčky je preference zajištěna vkládáním fáze na dvou místech v cyklu.

Preference tramvají i ostatní provoz v hlavním směru je omezen zbytečně dlouhými chodeckými signály volno v kolizním směru. Řízení pro chodce navíc zdaleka nevyužívá možností, které přinášejí dělené přechody, a také chodci jsou bezdůvodně zdržováni. Na křižovatce jsou optimální podmínky pro absolutní preferenci tramvají v hlavním směru.

Více informací


SSZ 3.351 Želivského - Jeseniova

PREFERENCE: -
HODNOCENÍ: nehodnoceno

Úprava SSZ. V srpnu zde byla doplněna tramvajová detekce, ale dosud nebyla řádně zprovozněna. Preference nefunguje. Původní řídicí logika pro preferenci je v řadiči připravena od roku 2000.

Více informací


SSZ 4.040 Chodovská - výjezd tramvají

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na odbočení tramvají z hlavní komunikace na vlastní těleso. V místě je poměrně silný provoz AD v hlavním směru. SSZ funguje v režimu trvale blikající žluté a je zapínáno při nároku tramvaje. Preference je zajištěna volbou signálu volno pro tramvaj kdykoli při nároku.

Více informací


SSZ 7.133 Dukelských hrdinů - U Výstaviště

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Softwarová úprava SSZ a zlepšení preference na dvojici řízených přechodů pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány nejen souběžně s AD, ale také odbočují ze/do smyčky. (Výjezd ze smyčky není signalizovaný.) V místě je poměrně silný provoz AD. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení se třetí fází na výzvu pro odbočení tramvaje do smyčky. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Na odbočení do smyčky je preference zajištěna vkládáním fáze do libovolné časové polohy v cyklu.

Úpravou byla změněna původní nedokonalá preference tramvají z roku 1995.

Více informací


SSZ 7.171 U Výstaviště - Bubenská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Výstavba nového SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. SSZ funguje prakticky ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.


SSZ 8.245 Střelničná - Davídkova

PREFERENCE: -
HODNOCENÍ: nehodnoceno

Přestavba SSZ z provizorního na definitivní. Po obnovení provozu tramvají mezi Ládvím a Ďáblicemi v roce 2006 je toto SSZ na tramvajové síti. Byla provedena v srpnu, ale dosud nebylo zprovozněno dynamické řízení s preferencí a signalizace funguje v pevném řízení bez preference.


SSZ 9.213 Poděbradská - Podkovářská

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ na průsečné křižovatce s tramvajovým provozem v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. Preference tramvají je na křižovatce ve třífázovém řízení zajištěna prodlužováním vlastní fáze.

SSZ je na lince č. 3, která je pilotním projektem preference tramvají v Praze.

Preference byla zprovozněna už v roce 2005, ale poté přestala fungovat tramvajová detekce ve směru do centra. Proto byla signalizace dočasně označena jako SSZ s podmíněnou preferencí, která se za rok 2006 mění na absolutní. Detekce tramvají prováděná na detektorech STOD 1 je však i nyní poměrně nespolehlivá, což fakticky snižuje účinnost preference.


SSZ 9.217 Poděbradská - U Elektry

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Úprava SSZ na průsečné křižovatce s tramvajovým provozem v hlavním směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. Preference tramvají je na křižovatce ve třífázovém řízení zajištěna prodlužováním vlastní fáze.

SSZ je na lince č. 3, která je pilotním projektem preference tramvají v Praze.

Preference byla zprovozněna už v roce 2005, ale poté přestala fungovat tramvajová detekce. Proto byla signalizace dočasně vyřazena ze seznamu SSZ s preferencí a je hodnocena až za rok 2006. Detekce tramvají prováděná na detektorech STOD 1 je však i nyní poměrně nespolehlivá, což fakticky snižuje účinnost preference.


SSZ 9.221 Poděbradská - U Tesly

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ na přechodu pro chodce přes vozovku a tramvajovou trať. V místě je poměrně silný provoz AD. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze. Nevýhodné je umístění přihlašovacího tramvajového detektoru ve směru do centra, protože tramvaje se přihlašují s předstihem pouze 15 sekund. Navíc není umožněn předvýběr vlastní fáze.

SSZ je na lince č. 3, která je pilotním projektem preference tramvají v Praze.

Preference byla zprovozněna už v roce 2005, ale poté přestala fungovat tramvajová detekce. Proto byla signalizace dočasně vyřazena ze seznamu SSZ s preferencí a hodnocena je až za rok 2006. Detekce tramvají prováděná na detektorech STOD 1 je však i nyní poměrně nespolehlivá, což fakticky snižuje účinnost preference.


Celkem bylo k 31.12.2006 na TRAM síti 202 SSZ (o 3 více než k 31.12.2005). Z toho bylo s preferencí 101 SSZ (50,0 %), o 7 více než k 31. 12. 2005, z toho s absolutní preferencí 45 SSZ, o 4 více.Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2004
Vysvědčení 2005
Vysvědčení 2007
Vysvědčení 2008
Vysvědčení 2009
Vysvědčení 2010
Vysvědčení 2011
Vysvědčení 2012
Vysvědčení 2013
Vysvědčení 2014
Vysvědčení 2015
Vysvědčení 2016
Vysvědčení 2017
Vysvědčení 2018
Vysvědčení 2019

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024