Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2003

SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ Havlíčkova - Hybernská

Byla doplněna detekce tramvají a nová řídící logika s preferencí tramvají. Chybí detekce AD. Na SSZ je dvoufázové řízení.

Detekce tramvají ve směru z centra nebyla provedena optimálně, protože detektor byl umístěn příliš blízko ke křižovatce (cca 14 s od stopčáry), zatímco vhodná doba na reakci řadiče u tohoto SSZ je cca 25 s. Místo stávajícího detektoru je vhodné umístit dva detektory do trojúhelníku na Senovážném náměstí, jeden ve směru od Jindřišské, jeden od Hlavního nádraží, v obou případech těsně za rozpojení trolejí. Umístění by odpovídalo nárokům na optimální detekci. Vedení od detektorů mohlo být svedeno do realizované detektorové skříňky umístěné na sloupku na Senovážném náměstí.

Řídící logika SSZ = zmetek. SSZ provádí předvýběr kolizní fáze a prodlužování vlastní fáze. Prvním problémem je, že SSZ naprosto pomíjí možnost prodlužování kolizní fáze a vlastní fázi prodlužuje jen nepatrně. Naprosto zásadní pro špatnou preferenci tramvají jsou nestejné reakce SSZ na nároky tramvají. SSZ funguje nestabilně, v určitých chvílích přestane na nároky tramvají reagovat, nebo reaguje zcela odlišným způsobem. K tomu dochází zejména při sjetí více tramvají ke křižovatce, tedy při krátce po sobě opakovaných nárocích tramvají na SSZ. Je pochopitelné, že takový nárazový příjezd tramvají k SSZ může mít a obvykle má za následek zřetelný nárůst zdržení tramvají, avšak v tomto případě je přírůstek zdržení neakceptovatelný.

Měření, které na křižovatce provedl Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy v únoru a březnu 2004, prokázalo snížení průměrného zdržení tramvají z 8,2 s na 6 s (-27%) a snížení podílu zdržených tramvají z 0,48 na 0,31 (-35%). Zároveň prokázalo nestabilní chování signalizace.

HODNOCENÍ: 4SSZ Keplerova - Parléřova

Nově zřízené SSZ.

HODNOCENÍ: 1SSZ Podolské nábřeží - U Podolského sanatoria

Nově zřízené SSZ, které funguje jako světelná závora bránící vzniku kolony AD na kolejovém tělese ve zúženého profilu v prostoru a blízkosti Vyšehradského tunelu.

HODNOCENÍ: 1SSZ Štefánikova - Holečkova

Rekonstrukce SSZ. Preference tramvají je založena na prodlužování, předvýběru a vložení fáze. Na křižovatce funguje také preference autobusů MHD zc, která je podřízena preferenci tramvají.

HODNOCENÍ: 1SSZ Tréglova - přechod

Nově zřízené SSZ na barrandovské trati.

HODNOCENÍ: 1SSZ Werichova - Do Klukovic

Nově zřízené SSZ na barrandovské trati.

HODNOCENÍ: 1SSZ K Barrandovu - Slivenecká

Nově zřízené SSZ na barrandovské trati.

HODNOCENÍ: 1SSZ Sokolovská - Šaldova

Rekonstrukce SSZ. Křižovatka více zatížená IAD převážně ve směrech kolizních s tramvajemi.

HODNOCENÍ: 1SSZ Sokolovská - U Nádražní lávky

Rekonstrukce SSZ. Křižovatka velmi málo zatížená IAD rovnoměrně ve všech směrech.

HODNOCENÍ: 1SSZ Sokolovská - Ke Štvanici

Rekonstrukce SSZ. Křižovatka středně zatížená IAD převážně ve směru kolizním s tramvajemi.

HODNOCENÍ: 1SSZ Bělohorská - Ankarská (Vypich)

Obnovení preference na SSZ. Preference zde původně fungovala od roku 1999, ale na podzim 2000 byla zrušena ve prospěch automobilové dopravy. Vzhledem k přetížení křižovatky automobilovou dopravou a k jízdě autobusů MHD ve směrech kolizních s tramvajemi jsou zde zadány tři stupně preference: při slabém provozu absolutní preference tramvají, při středním a středně silném provozu podmíněná preference a při velmi silném provozu podmíněná preference s vyšší mírou jejího omezení.

HODNOCENÍ: bezSSZ Bubenské nábřeží - Argentinská

Obnovení preference na SSZ. Preference funguje pouze jednosměrně (z centra), na základě nároku tramvaje v opačném směru je volno pro tramvaj vybíráno v jediné možné poloze v cyklu. SSZ se chová jako s absolutní preferencí v jednom směru a jako s pevným programem s výzvou ve směru opačném. V kombinaci s SSZ Bubenské nábřeží - tramvajová trať funguje signalizace prakticky pouze v liniové koordinaci pro tramvaje.

Video - ukázka řízení SSZ (2,7 MB)
Video - ukázka řízení SSZ (3,6 MB)

HODNOCENÍ: 3SSZ Bubenské nábřeží - tramvajová trať

Obnovení preference na SSZ. Preference funguje pouze jednosměrně (do centra), na základě nároku tramvaje v opačném směru je volno pro tramvaj vybíráno v jediné možné poloze v cyklu. SSZ se chová jako s absolutní preferencí v jednom směru a jako s pevným programem s výzvou ve směru opačném. V kombinaci s SSZ Bubenské nábřeží - Argentinská funguje signalizace prakticky pouze v liniové koordinaci pro tramvaje.

HODNOCENÍ: 3SSZ Klárov - Letenská

Obnovení preference s novou řídící logikou. Preference byla po povodních v roce 2002 zrušena, protože stávající řadič byl zničen vodou. V roce 2003 byla na SSZ preference obnovena. Je založena na prodlužování a předvýběru fáze.

HODNOCENÍ: 2SSZ Těšnov - Na Poříčí

Dovybavení stávajícího SSZ trolejovými kontakty, propojení řadiče s elektrickým ovládáním výhybek (EOV) a doplnění preference do řídicí logiky řadiče.

Na SSZ funguje koordinované řízení s pevnou délkou cyklu. Pro vozidla a chodce se řídí pevnými programy, pro tramvaje funguje preference. Toto řešení je důsledkem neexistence automobilových detektorů. Vzhledem k pevné délce cyklu zde modifikace řízení podle nároků tramvají probíhají v rámci právě probíhajícího cyklu. Pokud tyto modifikace výjimečně přesáhnou až do následujícího cyklu, řízení se v tomto cyklu následně dorovná do základních časových poloh jednotlivých zelených v cyklu.

Na SSZ chybí kvalitnější detekce tramvají. Vzdálené přihlašovací detektory ze všech směrů a blízké přihlašovací detektory pro směrovou detekci. Jejich funkci nahrazují výstupy z EOV. Dále na SSZ chybí detektory pro AD.

Měření, které na křižovatce provedl Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy v září 2003, prokázalo snížení průměrného zdržení tramvají z 23 s na 12 s (-48%) a zvýšení podílu zdržených tramvají z 0,67 na 0,69 (+3%).

HODNOCENÍ: 4SSZ Na Poříčí - Bílá Labuť

Samostatný přechod pro chodce. V rámci rekonstrukce ulice Na Poříčí nebylo upraveno SSZ pro dynamické řízení a preferenci tramvají, ani nebylo zrušeno. Na SSZ funguje pevný program s výzvou pro chodce.

HODNOCENÍ: 5


Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024