Preference pražských tramvají
NÁVŠTĚVNOST


Vysvědčení 2008

Přinášíme hodnocení změn na SSZ na tramvajové síti v roce 2008. SSZ jsou hodnocena z hlediska účinnosti preference tramvají s přihlédnutím ke složitosti dopravních podmínek.

SSZ 0.384 Švehlova - Vladycká

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Novostavba SSZ s dynamickým řízení a preferencí na stykové křižovatce s přechodem pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. SSZ funguje třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze.


SSZ 2.021b Rašínovo nábřeží - Vnislavova

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: -

Administrativní úprava. SSZ přibylo rozdělením SSZ 2.021 Výtoň (Rašínovo nábřeží - Svobodova) na dvě SSZ.


SSZ 2.328 Anglická - Bělehradská (Demínka)

PREFERENCE: -
HODNOCENÍ: 5

Rekonstrukce SSZ a zavedení dynamického řízení na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány ve vedlejším přímém směru. V místě je silný provoz AD. SSZ funguje ve třífázovém řízení. Volno pro tramvaje je vybíráno na výzvu v libovolné poloze v cyklu, ale z důvodů nevhodného časování začátků a konců volna funguje bez preference tramvají.

Po rekonstrukci a zavedení dynamického řízení narostla na SSZ zdržení tramvají oproti původnímu řízení pevnými programy. Zároveň obvykle dochází za silného provozu k zablokování křižovatky vozidly stojícími na kolejích. Příčinou je neodpovídající reakce řízení SSZ na kolonu, která se vzdouvá od křižovatky Anglická - Legerova. Na SSZ je dosažitelná absolutní preference tramvají.


SSZ 4.414 Na Pankráci - Děkanská vinice

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 3

Rekonstrukce SSZ a zavedení dynamického řízení s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je relativně silný provoz AD. SSZ funguje ve čtyřfázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze.

Preferenční zásahy nejsou kvůli ne zcela vhodným načasováním začátků a konců volna přesné, a to i přes zlepšení úpravou v rámci zkušebního provozu. V určité poloze v cyklu navíc řízení SSZ na tramvaje řádně nereaguje. Výsledkem nedostatků je, že hlavně u tramvají ve směru do centra nezřídka dochází k ukončení volna těsně před příjezdem ke stopčáře a následně k velkému zdržení.


SSZ 5.553 Radlická - Pecháltova

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Novostavba SSZ s dynamickým řízením na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je středně silný provoz AD. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 5.577 Na Zlíchově - Nad Zlíchovem

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Novostavba SSZ s dynamickým řízením a preferencí na přechodu pro chodce. V místě je poměrně slabý provoz AD. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze. SSZ limituje nevhodná poloha kontaktu ve směru do centra. Předstih přihlášení se zde pohybuje kolem 9 sekund pro nejrychlejší tramvaje.


SSZ 5.668 Radlická - smyčka TRAM

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Novostavba SSZ s dynamickým řízením a preferencí na vjezdu a výjezdu tramvaje ze smyčky Radlická, s přechody pro chodce. V místě je středně silný provoz AD. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení s modifikacemi dle nároků chodců. Preference tramvají je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 5.647 Plzeňská - Erbenova

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Novostavba SSZ s dynamickým řízení a preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. SSZ funguje dvoufázovém řízení s modifikací dle nároků chodců. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.


SSZ 6.997 Badeniho - Na Valech

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 3

Novostavba SSZ s dynamickým řízení a preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde byly tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v relaci kolizní s tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají byla zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

SSZ reagovalo na tramvaje často nestabilně a nevhodně, především při prodlužování volna. Efektivně docházelo k předvýběru volna.

SSZ je kvůli výstavbě tunelu Blanka momentálně mimo provozovanou tramvajovou síť.


SSZ 6.999 Milady Horákové - přejezd

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 1

Novostavba SSZ s dynamickým řízení a preferencí na přejezdu přes tramvajové těleso. V místě byl silný provoz AD v relaci kolizní s tramvajovou dopravou. SSZ fungovalo ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají byla zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze. Na přejezdu byla dopravním značením zajištěna přednost tramvají před AD.

SSZ bylo pouze provizorní kvůli výstavbě tunelu Blanka. Nyní již neexistuje.


SSZ 7.266 Trojská - Pod Lisem

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ s výměnou řadiče a doplnění software pro vylepšené dynamické řízení a preferenci tramvají na stykové křižovatce s tramvajovým přejezdem a přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na vlastním tělese. V místě je poměrně silný provoz AD v kolizní relaci s tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna vkládáním, předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze. Úprava SSZ (doplnění detekce tramvají) byla částečně provedena už v r. 2006, ale kvůli zastaralému řadiči se nepodařilo zajistit odpovídající preferenci tramvají.

Pro detekci tramvají jsou netradičně použity videodetektory.


SSZ 8.204 Sokolovská - Vacínova

PREFERENCE: absolutní
HODNOCENÍ: 1

Rekonstrukce SSZ s dynamickým řízení a preferencí na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány pouze manipulačně, a to v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení s modifikací dle nároku chodců. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze.


SSZ 8.245 Střelničná - Davídkova

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Doplnění software pro dynamické řízení a preferenci tramvají i autobusů na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je poměrně silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze. SSZ bylo realizováno v roce 2006, ale fungovalo v pevném řízení.

Preferenční zásahy nejsou ve směru z centra zcela přesné. SSZ zde uvažuje s nereálně vysokou rychlostí jízdy tramvaje.


SSZ 9.223 Poděbradská - Kbelská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Doplnění aktivní detekce tramvají a software pro preferenci na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD na všech vjezdech. SSZ funguje ve třífázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze.

Detekce tramvají je na tomto SSZ zajišťována pomocí lokalizace GPS a radiovým signálem, tedy aktivně, narozdíl od konvenční pasivní detekce pomocí trolejových kontaktů. Preference má více stupňů v závislosti na poloze vůči jízdnímu řádu. Při nejnižším stupni preference nedochází k předvýběru ani vkládání vlastní fáze.

Preference je narozdíl od konvenčních řešení určena pouze pro vybavené vozy, kterých bylo 32 kusů k 31. 12. 2008. Ani vybavení vozu přitom není zárukou kvalitní funkce systému, která je závislá na spolehlivosti detekce tramvají.ZMĚNY NA SSZ S PREFERENCÍ


SSZ 7.002 Nábř. Kpt. Jaroše - Štefánikův most

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 2

Úprava SSZ s preferencí na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány na třech ze čtyř vjezdů a které prošlo rekonstrukcí v r. 2007. V místě je silný provoz AD na všech vjezdech kromě vjezdu od nábř. Edvarda Beneše. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení s různými modifikacemi dle nároků tramvají a chodců a s další fází vybíranou na výzvu tramvaje. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastních fází a prodlužováním a předvýběrem kolizních fází.

Úpravou byla zajištěna pružnější reakce SSZ na tramvaje přijíždějící ze všech směrů, čímž byla eliminována vyšší zdržení z předchozího řízení. Na druhou stranu došlo následně k vynucenému prodloužení zelených signálů pro chodce přes nábřeží, čímž byla preference tramvají naopak poškozena a celkově došlo ke "zpomalení" řízení pro všechny účastníky.


SSZ 9.213 Poděbradská - Podkovářská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 4

Doplnění aktivní detekce tramvají a úprava software pro preferenci na stykové křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

Detekce tramvají je na tomto SSZ nově zajišťována pomocí lokalizace GPS a radiovým signálem, tedy aktivně, narozdíl od konvenční pasivní detekce pomocí trolejových kontaktů. Preference má více stupňů v závislosti na poloze vůči jízdnímu řádu. Při nejnižším stupni preference nedochází k předvýběru vlastní fáze.

Před realizací této úpravy fungovalo SSZ s absolutní preferencí tramvají a to pro všechny tramvaje. Detekce byla zajištěna trolejovými snímači. Nyní je preference systémově umožněna pouze pro vybavené vozy, kterých bylo 32 kusů k 31. 12. 2008. Ani vybavení vozu přitom není zárukou kvalitní funkce systému, která je závislá na spolehlivosti detekce tramvají. Vzhledem k této situaci byly opětovně zapojeny i původní trolejové snímače. Jejich poloha však není vždy alespoň přibližně totožná s virtuálními detektory dle GPS. Preference pro všechny vlaky tedy reálně funguje na tomto SSZ pouze ve směru z centra. Hodnocení tedy zohledňuje především tento fakt, nikoli vlastní dopravní řešení.


SSZ 9.217 Poděbradská - U Elektry

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 4

Doplnění aktivní detekce tramvají a úprava software pro preferenci na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

Detekce tramvají je na tomto SSZ nově zajišťována pomocí lokalizace GPS a radiovým signálem, tedy aktivně, narozdíl od konvenční pasivní detekce pomocí trolejových kontaktů. Preference má více stupňů v závislosti na poloze vůči jízdnímu řádu. Při nejnižším stupni preference nedochází k předvýběru vlastní fáze.

Před realizací této úpravy fungovalo SSZ s absolutní preferencí tramvají, a to pro všechny tramvaje. Detekce byla zajištěna trolejovými snímači. Nyní je preference systémově umožněna pouze pro vybavené vozy, kterých bylo 32 kusů k 31. 12. 2008. Ani vybavení vozu přitom není zárukou kvalitní funkce systému, která je závislá na spolehlivosti detekce tramvají. Vzhledem k této situaci byly opětovně zapojeny i původní trolejové snímače. Jejich poloha však není vždy alespoň přibližně totožná s virtuálními detektory dle GPS. Preference pro všechny vlaky tedy na tomto SSZ reálně nefunguje ani v jednom směru. Hodnocení tedy zohledňuje především tento fakt, nikoli vlastní dopravní řešení.


SSZ 9.221 Poděbradská - U Tesly

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 4

Doplnění aktivní detekce tramvají a úprava software pro preferenci na přechodu pro chodce. V místě je silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním vlastní fáze.

Detekce tramvají je na tomto SSZ nově zajišťována pomocí lokalizace GPS a radiovým signálem, tedy aktivně, narozdíl od konvenční pasivní detekce pomocí trolejových kontaktů.

Před realizací této úpravy fungovalo SSZ s preferencí všechny tramvaje. Detekce byla zajištěna trolejovými snímači. Nyní je preference systémově umožněna pouze pro vybavené vozy, kterých bylo 32 kusů k 31. 12. 2008. Ani vybavení vozu přitom není zárukou kvalitní funkce systému, která je závislá na spolehlivosti detekce tramvají. Vzhledem k této situaci byly opětovně zapojeny i původní trolejové snímače. Jejich poloha však není vždy alespoň přibližně totožná s virtuálními detektory dle GPS. Preference pro všechny vlaky tedy na tomto SSZ reálně funguje pouze ve směru do centra. Hodnocení tedy zohledňuje především tento fakt, nikoli vlastní dopravní řešení.


9.228 Poděbradská - Hloubětínská

PREFERENCE: podmíněná
HODNOCENÍ: 4

Doplnění aktivní detekce tramvají a úprava software pro preferenci na průsečné křižovatce s přechody pro chodce, kde jsou tramvaje provozovány v hlavním přímém směru. V místě je silný provoz AD v relaci sdílené tramvajovou dopravou. SSZ funguje ve dvoufázovém řízení. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze.

Detekce tramvají je na tomto SSZ nově zajišťována pomocí lokalizace GPS a radiovým signálem, tedy aktivně, narozdíl od konvenční pasivní detekce pomocí trolejových kontaktů.

Před realizací této úpravy fungovalo SSZ s preferencí všechny tramvaje. Detekce byla zajištěna trolejovými snímači. Nyní je preference systémově umožněna pouze pro vybavené vozy, kterých bylo 32 kusů k 31. 12. 2008. Ani vybavení vozu přitom není zárukou kvalitní funkce systému, která je závislá na spolehlivosti detekce tramvají. Vzhledem k této situaci byly opětovně zapojeny i původní trolejové snímače. Jejich poloha však není vždy alespoň přibližně totožná s virtuálními detektory dle GPS. Preference pro všechny vlaky tedy na tomto SSZ reálně nefunguje ani v jednom směru. Hodnocení tedy zohledňuje především tento fakt, nikoli vlastní dopravní řešení.ZRUŠENÁ SSZ


SSZ 8.230 Sokolovská - Molákova

SSZ bylo zrušeno v rámci pokračování výstavby Pobřežní. Tramvaje mají na neřízeném přechodu pro chodce zajištěnu přednost zákonem.


SSZ 8.673 Sokolovská - Za Invalidovnou

SSZ bylo zrušeno v rámci pokračování výstavby Pobřežní. Tramvaje mají na neřízeném přejezdu zajištěnu přednost drážními značkami.


Celkem bylo k 31.12.2008 na TRAM síti 213 SSZ (o 6 více než k 31. 12. 2007). Z toho bylo s preferencí 118 SSZ (55,4 %), o 12 více než k 31. 12. 2007. S absolutní preferencí bylo 51 SSZ, o 1 více.Vysvědčení 2003
Vysvědčení 2004
Vysvědčení 2005
Vysvědčení 2006
Vysvědčení 2007
Vysvědčení 2009
Vysvědčení 2010
Vysvědčení 2011
Vysvědčení 2012
Vysvědčení 2013
Vysvědčení 2014
Vysvědčení 2015
Vysvědčení 2016
Vysvědčení 2017
Vysvědčení 2018

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024