Duben: podmíněná preference
NÁVŠTĚVNOST


Duben: podmíněná preference


03.05.2005 - Katastrofické scénáře se neplní. Duben nepatřil z pohledu rušení preference z HDŘÚ na semaforech ke špatným měsícům. Vadou je nesmyslné řízení signalizace u zastávky Nábřeží Kapitána Jaroše a zřejmé přetrvávající domněnky o výhodnosti pevného programu pod Letenským tunelem. V měsíci dubnu bylo provedeno 375 záznamů o řízení SSZ, z nichž ve 370 případech bylo řízení rozpoznáno.

Slušných výsledků bylo dosaženo především spolehlivým fungováním dynamického řízení s preferencí za slabého provozu. V nočních hodinách ani o víkendech nebylo na semaforech v jediném případě zjištěno nasazení pevných programů bez preference.

Naopak za středně silného provozu a v dopravních špičkách byly nasazovány pevné programy tradičně na křižovatky Argentinská – Plynární a nábř. Kapitána Jaroše - Štefánikův most (pod Letenským tunelem). Přesto zjištěný podíl řízení pevnými programy ani na jedné křižovatce nepřesáhl 37%.

NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE: ŘÍZENÍ POKRAČUJE

Neblahý vliv mělo nasazování pevných programů na SSZ nábř. Kapitána Jaroše - Dukelských Hrdinů (u zast. Nábřeží Kapitána Jaroše). Dosáhlo sice jen desetiprocentního podílu, ale i tak byly důsledky značné. Kvůli malému podílu i krátké délce signálu volno pro tramvaje docházelo nárazově k hromadění tramvají před křižovatkou, některé vlaky čekaly déle než jeden cyklus.

Duben poznamenaly problémy i jinde, na semaforech, jejichž sledování se stránky Preference pražských tramvají podrobně nevěnují. Pevné programy byly nasazovány na křižovatku Patočkova – Střešovická, protože kvůli záboru jízdního pruhu ve směru do centra docházelo a dochází k zahlcování radiální komunikace od Strahovského tunelu ve směru do centra. Dále: Z místa byla řízena křižovatka u Národního divadla a tramvaje tak byly vystaveny v průměru většímu zdržení, než je zde obvyklé.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)

DODATEK

Jak vážným problémem je ve velkých městech absence preference hromadné dopravy při nárůstu individuální dopravy, zmiňuje mimo jiné i materiál UITP (Mezinárodní asociace pro veřejnou dopravu se sídlem v Bruselu) ze dne 9. 11. 2004. Dokument 'Úloha evropských strukturálních fondů v zachování atraktivní městské a regionální veřejné dopravy v nových členských státech - Návrh na předpis Rady o Evropském kohezním fondu (resp. Evropském fondu soudržnosti), Evropském fondu regionálního rozvoje a Evropském sociálním fondu - Stanovisko Výboru UITP pro Evropskou unii' obsahuje mimo jiné tuto přílohu:

Bludný kruh úpadku měst

Bez odpovídajících regulačních a finančních opatření bude veřejná doprava v hustě osídlených oblastech vystavena procesu degradace, který je mimo kontrolu veřejného dopravce:
  • pokud se zvýší úroveň vlastnictví osobních automobilů, počáteční přesun dělby přepravní práce směrem od veřejné dopravy k individuální automobilové dopravě dramaticky zvýší celkový objem dopravy (např. jeden autobus přepravující 60 osob přepraví tolik osob jako 40 automobilů a na rozdíl od automobilů nepotřebuje autobus parkovací stání na pracovišti uživatelů)
  • vzhledem k tomu, že kapacita systému silničních komunikací nemůže být zvýšena tak, aby pojala jak zvýšený dopravní provoz tak i nové potřeby pro parkování automobilů, výsledkem bude rychlé snížení celkové rychlosti provozu (vytváření kongescí), a tedy i snížení rychlosti vozidel veřejné dopravy
  • jelikož je snížení cestovní rychlosti veřejné dopravy v úzké korelaci se zvýšením provozním nákladů, nemají dopravci obvykle jinou možnost, než snížit úroveň služeb, aby snížili provozní náklady, a zvýšit výši jízdného (pokud to mohou udělat), aby vyrovnali zvýšení nákladů. Současně je vážně narušena pravidelnost provozu dopravními kongescemi
  • v takových podmínkách cestování veřejnou dopravou (vyšší jízdné, nižší rychlost, nižší frekvence spojů, nižší pravidelnost, nižší komfort!) přejdou další zákazníci od veřejné dopravy k soukromým automobilům, jakmile si budou moci dovolit (ojeté) auto

V tomto obvyklém scénáři, kdy nemá veřejná doprava přednost před celkovým provozem (13), shora popsaný opakovaný proces pokračuje a obvykle akceleruje, což vede k celkovému poškozování cestovních podmínek v oblastech trpících kongescemi nezávisle na tom, zda jde o veřejnou či individuální dopravu.

13 - Např. zaváděním vyhrazených jízdních pruhů či vyhrazené přednosti v jízdě pro veřejnou dopravu, prostřednictvím finanční podpory veřejné dopravě a prostřednictvím zdanění používání silniční infrastruktury (jako v Londýně).

Kompletní dokument (formát PDF)


Související články:
Řízení z HDŘÚ ve 3. čtvrtletí 2008 (02.11.2008)
Řízení z HDŘÚ ve 2. čtvrtletí 2008 (05.10.2008)
Bilance řízení z HDŘÚ v roce 2007 (07.02.2008)
Pevné programy z Vltavské pořád nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenském nábřeží (18.11.2007)
HDŘÚ: nová dynamika pod tunelem se nevypíná (13.10.2007)
Prázdniny: výluky a pevné programy z HDŘÚ (09.09.2007)
Palackého náměstí i ráno s preferencí (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a tržnicí upadá (05.06.2007)
Přes Bubenské nábřeží nadále raději autem (05.05.2007)
Na Bubenském nábřeží pevné programy z HDŘÚ (05.04.2007)
HDŘÚ: semafor pod tunelem zůstal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinská - Plynární krátce bez preference (11.02.2007)
Řízení z HDŘÚ v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HDŘÚ: u Výstaviště se dál používá pevný program (05.12.2006)
HDŘÚ: když pevný program pomáhá (05.11.2006)
Silný provoz v září preferenci neomezil (07.10.2006)
HDŘÚ: téměř stoprocentní srpen (05.09.2006)
Červenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
Červen: preference vydržela i nápor aut (01.07.2006)
Květen: preference na křižovatkách zůstává (01.06.2006)
HDŘÚ vypíná preferenci jen na Palackého náměstí (02.05.2006)
Březen: vypínání preference z HDŘÚ ustoupilo (03.04.2006)
Únor: HDŘÚ pevnými programy šetřila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlejší (02.02.2006)
Řízení z HDŘÚ v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypínání preference pokračuje (05.12.2005)
Říjen: znovu pevné programy (02.11.2005)
Skončilo vypínání preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
Červenec: zelená pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference přežila i v červnu (02.07.2005)
Květen: pevné programy ubyly (03.06.2005)
Březen: více aut, méně preference (04.04.2005)
Znovu řízení pod tunelem (21.03.2005)
Letenské náměstí: preference aut! (09.03.2005)
Vypínání preference z ústředny v únoru kleslo (04.03.2005)
O Vánocích STŮJ! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023