Bilance řízení z HDŘÚ v roce 2007
NÁVŠTĚVNOST


Bilance řízení z HDŘÚ v roce 2007


07.02.2008 - Slušné výsledky z roku 2006 vydržely. Preference tramvají loni nebyla na většině křižovatek významně omezována zásahy z Hlavní dopravní řídící ústředny. Výjimku tvoří signalizace na Bubenském nábřeží, které byly do bilancování zařazeny nově, a které stránky Preference už také vyjmuly ze seznamu SSZ s preferencí tramvají.

Stránky Preference pořídily v roce 2007 celkem 2917 záznamů o řízení křižovatek, které byly vyhodnocovány v pravidelných měsíčních souhrnech. Na křižovatkách, které byly sledovány už v předchozích letech, byla loni míra preference oproti předchozím obdobím stejná nebo dokonce větší. Zásahy do řízení byly nejvíce patrné na Palackého náměstí, kde docházelo k vypínání preference v ranní dopravní špičce.

V závěru roku 2007 (po rekonstrukci křižovatky) však už na Palackého náměstí přestaly být pevné programy nasazovány a od té doby funguje křižovatka trvale v dynamickém řízení s preferencí tramvají, byť s některými nedostatky. Zásadní zprávou je, že pevné řízení není možné na SSZ Palackého náměstí po rekonstrukci používat, protože kapacita řadiče byla vyčerpána na rozsáhlý dynamický program.

Stejná situace nastala také na SSZ nábř. Kapitána Jaroše - Štefánikův most, kde nyní také není možné nasadit řízení pevným program a i zde má řízení dosud nedostatky.

Větší pozornost začaly v roce 2007 věnovat stránky Preference dvěma tramvajovým signalizacím na Bubenském nábřeží: SSZ Bubenské nábřeží - Argentinská a SSZ Bubenské nábřeží - tramvajová trať.

Jedná se o jednoduché dvoufázové křižovatky s nerušeným příjezdem tramvají od detektoru ke stopčáře, na kterých je před tramvajovou dopravou dlouhodobě preferována automobilová doprava po magistrále. Na signalizacích navíc ve sledovaných dobách převažovalo téměř ze 60 % řízení pevnými programy, namísto řízení dynamického, při kterém mají tramvaje při alespoň nepatrné zvýhodnění při průjezdu v pořadí druhou signalizací ve směru jízdy.

Stránky Preference na základě sledování těchto křižovatek vyjmuly obě signalizace ze seznamu SSZ s preferencí tramvají. Efekty v podobě snížení zdržení tramvají a snížení podílu zastavených vlaků, které jsou na těchto křižovatkách dosažené reakcemi SSZ na tramvaje, jsou totiž zanedbatelné.

ŘÍZENÍ SIGNALIZACÍ Z HDŘÚ

U SSZ napojených na HDŘÚ (Hlavní dopravní řídící ústřednu) je možné dálkově měnit signální programy. Mimo jiné je možné nasadit pevné řízení bez preference tramvají místo dynamického řízení s preferencí. Zásahy do řízení provádějí příslušníci PČR z dispečerského pracoviště v ulici Na Bojišti.

Mírný podíl řízení pevnými programy byl zaznamenán také na nedaleké křižovatce Argentinská - Plynární. Vypnutí preference si v letních měsících vyžádala oprava povrchů v oblasti mostu Barikádníků, kdy se tvořily dlouhé kolony v hlavním směru. Kromě většího zdržení tramvají na vlastním SSZ byly tramvaje postiženy také delším čekáním v Plynární ulici, kde se tvořila kolona aut na kolejích.

Vzhledem k tomu, že na SSZ Palackého náměstí a SSZ nábř. Kapitána Jaroše - Štefánikův most již není možné nasazovat pevné programy bez preference, stránky Preference vyřazují tyto signalizace ze sledování a vyhodnocování. Ostatní zůstávají jejich součástí.

Počínaje rokem 2007 bude řízení SSZ z HDŘÚ bilancováno nikoli měsíčně, ale čtvrtletně. Stránky Preference děkují všem, kteří se na sledování řízení křižovatek podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)


Související články:
Řízení z HDŘÚ ve 3. čtvrtletí 2008 (02.11.2008)
Řízení z HDŘÚ ve 2. čtvrtletí 2008 (05.10.2008)
Pevné programy z Vltavské pořád nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenském nábřeží (18.11.2007)
HDŘÚ: nová dynamika pod tunelem se nevypíná (13.10.2007)
Prázdniny: výluky a pevné programy z HDŘÚ (09.09.2007)
Palackého náměstí i ráno s preferencí (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a tržnicí upadá (05.06.2007)
Přes Bubenské nábřeží nadále raději autem (05.05.2007)
Na Bubenském nábřeží pevné programy z HDŘÚ (05.04.2007)
HDŘÚ: semafor pod tunelem zůstal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinská - Plynární krátce bez preference (11.02.2007)
Řízení z HDŘÚ v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HDŘÚ: u Výstaviště se dál používá pevný program (05.12.2006)
HDŘÚ: když pevný program pomáhá (05.11.2006)
Silný provoz v září preferenci neomezil (07.10.2006)
HDŘÚ: téměř stoprocentní srpen (05.09.2006)
Červenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
Červen: preference vydržela i nápor aut (01.07.2006)
Květen: preference na křižovatkách zůstává (01.06.2006)
HDŘÚ vypíná preferenci jen na Palackého náměstí (02.05.2006)
Březen: vypínání preference z HDŘÚ ustoupilo (03.04.2006)
Únor: HDŘÚ pevnými programy šetřila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlejší (02.02.2006)
Řízení z HDŘÚ v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypínání preference pokračuje (05.12.2005)
Říjen: znovu pevné programy (02.11.2005)
Skončilo vypínání preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
Červenec: zelená pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference přežila i v červnu (02.07.2005)
Květen: pevné programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmíněná preference (03.05.2005)
Březen: více aut, méně preference (04.04.2005)
Znovu řízení pod tunelem (21.03.2005)
Letenské náměstí: preference aut! (09.03.2005)
Vypínání preference z ústředny v únoru kleslo (04.03.2005)
O Vánocích STŮJ! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023