HDŘÚ: u Výstaviště se dál používá pevný program
NÁVŠTĚVNOST


HDŘÚ: u Výstaviště se dál používá pevný program


05.12.2006 - Vypínání preference nevymřelo. Na mnoha místech sice ustoupilo, přesto stále přežívá. To je případ semaforu U Výstaviště - Dukelských hrdinů, kde byla přitom nedávno upravena řídící logika pro lepší preferenci. Ze sledovaných křižovatek řídila HDŘÚ také Palackého náměstí, a to opět v ranních dopravních špičkách. V listopadu bylo pořízeno 332 záznamů o řízení.

Největší podíly pevných programů bez preference ve sledovaných dobách měla v listopadu křižovatka Argentinská - Plynární (28 %). Vypínání preference však bylo vyvoláno mimořádnou situací kvůli havárií inženýrských síti v Partyzánské ulici. A bylo přínosem, protože napomáhalo zlepšit dočasně kritickou dopravní situaci v ulici Na Zátorách. Příčiny a dosažené efekty byly popsány v tomto článku.

S obnovením provozu automobilů v ulici Partyzánská 15. listopadu došlo na SSZ Argentinská - Plynární k návratu k dynamickému řízení s preferencí tramvají.

Setrvalý stav z pohledu řízení HDŘÚ však zůstává na SSZ U Výstaviště - Dukelských Hrdinů. Zde byla v říjnu nasazena upravená řídící logika. K původní preferenci ve směru od Veletržní byla doplněna preference tramvají také ve směru od Nádraží Holešovice. Hlavním efektem úpravy bylo zajištění plynulého odbočení tramvají ze zastávky Výstaviště do smyčky, které bylo do té doby kritické.

INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ?

Jenže na signalizaci je v pracovní dny cca mezi 16. a 17. hodinou nadále nasazován pevný program bez preference. Semafor tak zdrží přes třetinu vlaků v hlavním směru. Signály STŮJ padají tramvají i 'před čumákem' nebo při zavírání dveří. Na přechodu v ulici Dukelských hrdinů, který je vybaven chodeckými tlačítky, je chodecké volno vybíráno i bez nároku chodců.

Vůbec nejvíce však vypínáním preference trpí tramvaje linky 5 odbočující do smyčky Výstaviště. Jejich volno je vybíráno jednou za cyklus v pevné poloze, bez ohledu na skutečnou potřebu. Pokud tramvaj o volno těsně přijde, zdrží se až téměř 80 sekund a je pravděpodobné, že během této doby se za ní začnou hromadit další vlaky, kterým pak sice svítí signál volno, ale kvůli čekající 'pětce' ho nemohou využít.

Tím že se volno pro odbočení do smyčky vybírá v každém cyklu a ne pouze v případě nároku tramvaje, zároveň dochází k omezování ostatních účastníků provozu. Čas, který je zbytečně spotřebován na nerealizované odbočení tramvaje, by totiž jinak mohl být účelně využit. Především by se nepatrně mohl zrychlit průjezd vozidel často zahlcenou ulicí U Výstaviště.

Pokud je signalizace vybavena dynamickém řízením, které umí reagovat na aktuální nároky dopravy a především funguje optimálně pro tramvaje, je s podivem, že v době nejsilnějšího provozu je používán pevný program, který ze své podstaty odporuje tomu, čím se rozumí inteligentní systém řízení dopravy.

ŘÍZENÍ SIGNALIZACÍ Z HDŘÚ

U SSZ napojených na HDŘÚ (Hlavní dopravní řídící ústřednu) je možné dálkově měnit signální programy. Mimo jiné je možné nasadit pevné řízení bez preference tramvají místo dynamického řízení s preferencí. Zásahy do řízení provádějí příslušníci PČR z dispečerského pracoviště v ulici Na Bojišti.

Z ostatních křižovatek byly pevné programy nasazovány v ranních dopravních špičkách opět na Palackého náměstí, což má nepříznivý vliv zvláště pro vlaky od Moráně a od Anděla.

Všechna ostatní sledovaná SSZ byla řízena s preferencí tramvají. Preference byla zachována i na signalizacích na Praze 6, přestože oblast zasáhly odklony v souvislosti s výlukou tratě u Vozovny Střešovice.

Stále častěji je však zaznamenáváno nasazování pevných programů na signalizace mezi Vltavskou a Pražskou tržnicí, ze kterých stránky Preference pražských tramvají záznamy nepořizují. Proto lze očekávat, že v průběhu několika týdnů až měsíců bude sledování signalizace rozšířeno o tato SSZ: Bubenské nábřeží - Argentinská a Bubenské nábřeží - tramvajová trať.

Stránky Preference pražských tramvají děkují všem, kteří se na sledování řízení signalizace podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)


Související články:
Řízení z HDŘÚ ve 3. čtvrtletí 2008 (02.11.2008)
Řízení z HDŘÚ ve 2. čtvrtletí 2008 (05.10.2008)
Bilance řízení z HDŘÚ v roce 2007 (07.02.2008)
Pevné programy z Vltavské pořád nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenském nábřeží (18.11.2007)
HDŘÚ: nová dynamika pod tunelem se nevypíná (13.10.2007)
Prázdniny: výluky a pevné programy z HDŘÚ (09.09.2007)
Palackého náměstí i ráno s preferencí (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a tržnicí upadá (05.06.2007)
Přes Bubenské nábřeží nadále raději autem (05.05.2007)
Na Bubenském nábřeží pevné programy z HDŘÚ (05.04.2007)
HDŘÚ: semafor pod tunelem zůstal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinská - Plynární krátce bez preference (11.02.2007)
Řízení z HDŘÚ v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HDŘÚ: když pevný program pomáhá (05.11.2006)
Silný provoz v září preferenci neomezil (07.10.2006)
HDŘÚ: téměř stoprocentní srpen (05.09.2006)
Červenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
Červen: preference vydržela i nápor aut (01.07.2006)
Květen: preference na křižovatkách zůstává (01.06.2006)
HDŘÚ vypíná preferenci jen na Palackého náměstí (02.05.2006)
Březen: vypínání preference z HDŘÚ ustoupilo (03.04.2006)
Únor: HDŘÚ pevnými programy šetřila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlejší (02.02.2006)
Řízení z HDŘÚ v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypínání preference pokračuje (05.12.2005)
Říjen: znovu pevné programy (02.11.2005)
Skončilo vypínání preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
Červenec: zelená pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference přežila i v červnu (02.07.2005)
Květen: pevné programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmíněná preference (03.05.2005)
Březen: více aut, méně preference (04.04.2005)
Znovu řízení pod tunelem (21.03.2005)
Letenské náměstí: preference aut! (09.03.2005)
Vypínání preference z ústředny v únoru kleslo (04.03.2005)
O Vánocích STŮJ! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2024