Konec preference na Bubenském nábřeží
NÁVŠTĚVNOST


Konec preference na Bubenském nábřeží


18.11.2007 - Stránky Preference pražských tramvají vyřazují dvojici semaforů mezi Pražskou tržnicí a Vltavskou ze seznamu SSZ s preferencí. Důvodem je především fakt, že na křižovatkách během dne dlouhodobě převažuje nasazování pevných programů z HDŘÚ nad řízením s alespoň částečnou preferencí tramvají. Sledování řízení v měsíci říjnu to potvrdilo.

V říjnu bylo pořízeno celkem 242 záznamů o řízení různých světelných signalizačních zařízení.

Řízení SSZ na Bubenském nábřeží sledují stránky Preference pražských tramvají již téměř jeden rok. Od března roku 2007 přitom záznamy vyhodnocují do pravidelných měsíčních souhrnů. A ze stovky provedených sledování na každém SSZ vyplývá, že ve sledovaných dobách v období března až října tohoto roku byl na obou semaforech na Bubenském nábřeží většinou nasazen pevný program. Dynamické řízení s preferencí bylo zaznamenáno pouze ve 41% případů. V minulém měsíci byl dokonce tento podíl nižší než jedna třetina případů.

Navíc, k nasazování pevných programů dochází převážně za silného provozu, kdy jezdí nejvíce tramvají. Podíl tramvají, které tak skutečně mohly využít řízení s preferencí, bude tedy zřejmě ještě nižší než uvedená čísla.

Dalším podpůrným argumentem pro vyřazení semaforů na Bubenském nábřeží ze seznamu SSZ s preferencí je fakt, že nyní aplikovaná tzv. jednosměrná preference, která byla v řadičích nastavena v roce 2003, je málo účinná. V praxi to vypadá tak, že na prvním semaforu v každém směru jízdy čeká přihlášená tramvaj úplně stejně dlouho v dynamickém i pevném řízení, pouze druhým SSZ projíždí v dynamice o pár sekund dříve než v pevném řízení z HDŘÚ.

Označením těchto dvou semaforů jako SSZ bez preference dochází ke snížení počtu SSZ s preferencí v Praze na 104 z celkového počtu 205, což činí podíl 50,7 %.

ŘÍZENÍ SIGNALIZACÍ Z HDŘÚ

U SSZ napojených na HDŘÚ (Hlavní dopravní řídící ústřednu) je možné dálkově měnit signální programy. Mimo jiné je možné nasadit pevné řízení bez preference tramvají místo dynamického řízení s preferencí. Zásahy do řízení provádějí příslušníci PČR z dispečerského pracoviště v ulici Na Bojišti.

V říjnu se vrátily tramvaje na Palackého náměstí, kde proběhla v rámci rekonstrukce také kompletní obnova SSZ. Zatímco dříve byly na semafor ráno nasazovány pevné programy, nyní signalizace trvale používá dynamické řízení s preferencí tramvají! Stránky Preference připraví zvláštní materiál o tomto komplikovaném SSZ.

Na všech dalších sledovaných SSZ ve městě nebylo zaznamenáno nasazování pevných programů, což má pozitivní dopad na provoz MHD. Problémy jsou pouze na SSZ Veletržní - Dukelských hrdinů, kde dochází v posledních týdnech zřejmě k problémům s detekcí tramvají, což má za následek jednak nadbytečné výběry tramvajového volna s dopadem na provoz IAD v kolizním směru, a jednak omezení preference tramvají.

Problém s detekcí tramvají se naopak zřejmě podařilo vyřešit na SSZ Revoluční - Řásnovka, kde nyní nedochází ke zmatečnému chování SSZ.

Stránky Preference pražských tramvají děkují všem, kteří se na sledování řízení signalizace v Praze podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)


Související články:
Řízení z HDŘÚ ve 3. čtvrtletí 2008 (02.11.2008)
Řízení z HDŘÚ ve 2. čtvrtletí 2008 (05.10.2008)
Bilance řízení z HDŘÚ v roce 2007 (07.02.2008)
Pevné programy z Vltavské pořád nezmizely (16.12.2007)
HDŘÚ: nová dynamika pod tunelem se nevypíná (13.10.2007)
Prázdniny: výluky a pevné programy z HDŘÚ (09.09.2007)
Palackého náměstí i ráno s preferencí (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a tržnicí upadá (05.06.2007)
Přes Bubenské nábřeží nadále raději autem (05.05.2007)
Na Bubenském nábřeží pevné programy z HDŘÚ (05.04.2007)
HDŘÚ: semafor pod tunelem zůstal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinská - Plynární krátce bez preference (11.02.2007)
Řízení z HDŘÚ v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HDŘÚ: u Výstaviště se dál používá pevný program (05.12.2006)
HDŘÚ: když pevný program pomáhá (05.11.2006)
Silný provoz v září preferenci neomezil (07.10.2006)
HDŘÚ: téměř stoprocentní srpen (05.09.2006)
Červenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
Červen: preference vydržela i nápor aut (01.07.2006)
Květen: preference na křižovatkách zůstává (01.06.2006)
HDŘÚ vypíná preferenci jen na Palackého náměstí (02.05.2006)
Březen: vypínání preference z HDŘÚ ustoupilo (03.04.2006)
Únor: HDŘÚ pevnými programy šetřila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlejší (02.02.2006)
Řízení z HDŘÚ v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypínání preference pokračuje (05.12.2005)
Říjen: znovu pevné programy (02.11.2005)
Skončilo vypínání preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
Červenec: zelená pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference přežila i v červnu (02.07.2005)
Květen: pevné programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmíněná preference (03.05.2005)
Březen: více aut, méně preference (04.04.2005)
Znovu řízení pod tunelem (21.03.2005)
Letenské náměstí: preference aut! (09.03.2005)
Vypínání preference z ústředny v únoru kleslo (04.03.2005)
O Vánocích STŮJ! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023