Březen: vypínání preference z HDŘÚ ustoupilo
NÁVŠTĚVNOST


Březen: vypínání preference z HDŘÚ ustoupilo


03.04.2006 - Druhý pokus o ukončení zásahů do řízení signalizací v neprospěch MHD? V březnu byl na sledovaných semaforech zaznamenán významný pokles vypínání preference tramvají z HDŘÚ. Ze sedmi vyhodnocovaných křižovatek byly pevné programy bez preference zaznamenávány na jediné. V březnu bylo pořízeno celkem 230 záznamů o řízení SSZ.

Ze sedmi křižovatek, které stránky Preference pražských tramvají sledují a vyhodnocují, bylo zaznamenáno nasazování pevných programů z HDŘÚ pouze na Palackého náměstí. Zde se řídilo výhradně v ranní dopravní špičce pracovních dnů. Ze sledovaných dob bylo pevné řízení zjištěno v 11 % případů. Přes křižovatku jezdí pilotní linka preference MHD č. 3.

Zároveň došlo k úpravě řízení této křižovatky. V současné době spolehlivěji funguje světelná závora pro vozidla po nábřeží ve směru do centra. V případě zahlcení nábřežní komunikace od Jiráskova náměstí dochází na Palackého náměstí k volbě signálu stůj pro automobily v přímém směru od Výtoně.

ŘÍZENÍ SIGNALIZACÍ Z HDŘÚ

U SSZ napojených na HDŘÚ (Hlavní dopravní řídící ústřednu) je možné dálkově měnit signální programy. Mimo jiné je možné nasadit pevné řízení bez preference tramvají místo dynamického řízení s preferencí. Zásahy do řízení provádějí příslušníci PČR z dispečerského pracoviště v ulici Na Bojišti.

Tím se významně omezuje možnost zablokování tramvajových kolejí v křižovatce neukázněnými řidiči AD a zvyšuje se plynulost tramvajové dopravy ve směru z/na Moráň. Zároveň však bylo zaznamenáno v opakovaných případech nestabilní chování signalizace, jako například mazání nároků tramvají (zhasínání výzev) bez výběru volna, nebo ponechání nároku i po odjezdu tramvaje.

Významným počinem bylo opuštění nasazování pevných programů v oblasti Holešovic. Podobně jako v letních měsících (červenec - září) přestala HDŘÚ vypínat preferenci na křižovatkách Argentinská - Plynární a nábřeží Kapitána Jaroše - Štefánikův most (pod Letenským tunelem). Tím bylo dosaženo trvalého řízení s preferencí tramvají na téměř všech signalizacích v oblasti.

Důsledky pro hromadnou dopravu byly totožné jako v létě. Významně se zvýšila plynulost tramvají přes křižovatku pod Letenským tunelem, kde byla v minulých měsících vypínána preference v ranních a dopoledních hodinách. Takřka bez zdržení projížděly tramvaje i ostatními sledovanými místy.

ARGENTINSKÁ - PLYNÁRNÍ: ZNOVU KOLAPS OD ZÁTOR

Sporné výsledky opět přineslo řízení s preferencí na křižovatce Argentinská - Plynární zvláště v dobách odpolední dopravní špičky. Významně se zvýšila plynulost provozu od Ortenova náměstí, kde si přihlášené tramvaje podle potřeby mohly vytlačovat kolonu vozidel před sebou a oproti pevnému programu mohly ušetřit až několik minut.

V opačném směru však často docházelo k vytváření dlouhé kolony vozidel v Plynární ulici právě od křižovatky s Argentinskou, což zhoršovalo výjezd autobusů z terminálu Nádraží Holešovice. Kolona někdy dosahovala až za nástupiště zastávky Nádraží Holešovice do ulice Na Zátorách, kde z důvodů parkování vozidel podél kolejí blokovala tramvaje. Někdy i několik minut.

Tento kritický stav není primárně zapříčiněn preferencí tramvají na křižovatce Argentinská - Plynární, ale dlouhodobým zanedbáním řešení režimu dopravy v okolí křižovatky a dlouhým otálením se stavebními úpravami. Kolem trati například chybějí podélné prahy, takže přihlášené tramvaje nemají zajištěný nerušený příjezd ke stopčáře. Zahlcují semafor 'falešnými' preferenčními nároky. Signalizace tak často zbytečně prodlužuje volno pro tramvaj, která je zablokovaná automobilem několik desítek metrů od křižovatky. Oblasti se budou stránky Preference v blízké době opět věnovat.

Preferenci na SSZ v březnu postihlo také větší množství závad. Nejméně týden například nefungoval vzdálený přihlašovací detektor tramvají pod Letenským tunelem ve směru od Čechova mostu. Tramvaje zpomaluje také nefungující detekce tramvají na Palachově náměstí. Preference tramvají naopak byla po dlouhé době zaznamenána za silnějšího provozu na Letenském náměstí.

Stránky Preference pražských tramvají děkují všem, kteří se na sledování řízení signalizace podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)


Související články:
Řízení z HDŘÚ ve 3. čtvrtletí 2008 (02.11.2008)
Řízení z HDŘÚ ve 2. čtvrtletí 2008 (05.10.2008)
Bilance řízení z HDŘÚ v roce 2007 (07.02.2008)
Pevné programy z Vltavské pořád nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenském nábřeží (18.11.2007)
HDŘÚ: nová dynamika pod tunelem se nevypíná (13.10.2007)
Prázdniny: výluky a pevné programy z HDŘÚ (09.09.2007)
Palackého náměstí i ráno s preferencí (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a tržnicí upadá (05.06.2007)
Přes Bubenské nábřeží nadále raději autem (05.05.2007)
Na Bubenském nábřeží pevné programy z HDŘÚ (05.04.2007)
HDŘÚ: semafor pod tunelem zůstal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinská - Plynární krátce bez preference (11.02.2007)
Řízení z HDŘÚ v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HDŘÚ: u Výstaviště se dál používá pevný program (05.12.2006)
HDŘÚ: když pevný program pomáhá (05.11.2006)
Silný provoz v září preferenci neomezil (07.10.2006)
HDŘÚ: téměř stoprocentní srpen (05.09.2006)
Červenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
Červen: preference vydržela i nápor aut (01.07.2006)
Květen: preference na křižovatkách zůstává (01.06.2006)
HDŘÚ vypíná preferenci jen na Palackého náměstí (02.05.2006)
Únor: HDŘÚ pevnými programy šetřila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlejší (02.02.2006)
Řízení z HDŘÚ v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypínání preference pokračuje (05.12.2005)
Říjen: znovu pevné programy (02.11.2005)
Skončilo vypínání preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
Červenec: zelená pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference přežila i v červnu (02.07.2005)
Květen: pevné programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmíněná preference (03.05.2005)
Březen: více aut, méně preference (04.04.2005)
Znovu řízení pod tunelem (21.03.2005)
Letenské náměstí: preference aut! (09.03.2005)
Vypínání preference z ústředny v únoru kleslo (04.03.2005)
O Vánocích STŮJ! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023