HDŘÚ: semafor pod tunelem zůstal v dynamice
NÁVŠTĚVNOST


HDŘÚ: semafor pod tunelem zůstal v dynamice


04.03.2007 - Oprava Štefánikova mostu neomezuje dynamické řízení semaforu pod Letenským tunelem. Přestože došlo ke změně provozu na křižovatce, nebyla nová situace řešena nasazením pevných programů z HDŘÚ, ale bylo dočasně změněno dynamické řízení. Tím byla zachována preference MHD. Bohužel zde docházelo k závadám detekce tramvají.

V únoru bylo pořízeno 298 záznamů o řízení světelných signalizačních zařízení. Měsíc z pohledu vypínání preference tramvají nevybočoval ze stavu v předchozím období. To znamená, že pevné programy bez preference se ze sledovaných a vyhodnocovaných křižovatek nadále používaly v ranních dopravních špičkách jen na Palackého náměstí.

ŘÍZENÍ SIGNALIZACÍ Z HDŘÚ

U SSZ napojených na HDŘÚ (Hlavní dopravní řídící ústřednu) je možné dálkově měnit signální programy. Mimo jiné je možné nasadit pevné řízení bez preference tramvají místo dynamického řízení s preferencí. Zásahy do řízení provádějí příslušníci PČR z dispečerského pracoviště v ulici Na Bojišti.

Pro doplnění je vhodné uvést, že v létě projde křižovatka Palackého náměstí rekonstrukcí, která se bude týkat i světelné signalizace včetně zavedení nové řídící logiky.

Vypnutí preference bylo zaznamenáno v jednom případě také na SSZ Veletržní - Dukelských hrdinů.

Významnou změnou prošlo v únoru SSZ nábř. Kapitána Jaroše - Štefánikův most, které se nachází pod Letenským tunelem. Začátkem měsíce byl z důvodů zahájení rekonstrukce uzavřen Štefánikův most pro veškerou dopravu. Tím na zmíněné signalizaci odpadl jeden vjezd a snížil se počet pohybů v křižovatce.

Nový stav se odrazil v řízení signalizace, které se zjednodušilo a i pro tramvaje je jen dvoufázové, namísto předchozího třífázového. K tomu byla upravena řídící logika semaforu, přičemž byla zachována preference tramvají.

Bohužel, hned na začátku výluky mostu se objevily závady detekce tramvají, takže nejprve nefungovala preference vůbec, poté pouze ve směru do centra. Na místě se střídali zaměstnanci servisní firmy, kteří pracovali na odstranění závady. To se podařilo cca 20 dní po začátku výluky. Stránky Preference po dobu nefungující detekce tramvají neevidovaly záznamy řízení z této křižovatky, protože nebyly zřejmé efekty různého způsobu řízení na provoz tramvají.

V současné době je detekce tramvají funkční, preference je v provozu a stránky Preference způsob řízení znovu evidují.

Nadále pokračovalo velmi časté nasazování pevných programů na SSZ Bubenské nábřeží - Argentinská a Bubenské nábřeží - tramvajová trať. Obě křižovatky byly tématem jednoho z posledních článku stránek Preference. Dosud probíhalo na těchto semaforech pouze zkušební sledování, které nebývá součástí pravidelných bilancí. To se změní v průběhu března, takže už v příštím přehledu a grafu budou údaje o těchto signalizacích na pilotní lince preference MHD č. 3 také zaneseny.

Stránky Preference pražských tramvají děkují všem, kteří se na sledování řízení signalizace podílejí.

Archiv záznamů řízení SSZ s rekapitulacemi řízení po jednotlivých měsících (na dalších listech)


Související články:
Řízení z HDŘÚ ve 3. čtvrtletí 2008 (02.11.2008)
Řízení z HDŘÚ ve 2. čtvrtletí 2008 (05.10.2008)
Bilance řízení z HDŘÚ v roce 2007 (07.02.2008)
Pevné programy z Vltavské pořád nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenském nábřeží (18.11.2007)
HDŘÚ: nová dynamika pod tunelem se nevypíná (13.10.2007)
Prázdniny: výluky a pevné programy z HDŘÚ (09.09.2007)
Palackého náměstí i ráno s preferencí (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a tržnicí upadá (05.06.2007)
Přes Bubenské nábřeží nadále raději autem (05.05.2007)
Na Bubenském nábřeží pevné programy z HDŘÚ (05.04.2007)
SSZ Argentinská - Plynární krátce bez preference (11.02.2007)
Řízení z HDŘÚ v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HDŘÚ: u Výstaviště se dál používá pevný program (05.12.2006)
HDŘÚ: když pevný program pomáhá (05.11.2006)
Silný provoz v září preferenci neomezil (07.10.2006)
HDŘÚ: téměř stoprocentní srpen (05.09.2006)
Červenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
Červen: preference vydržela i nápor aut (01.07.2006)
Květen: preference na křižovatkách zůstává (01.06.2006)
HDŘÚ vypíná preferenci jen na Palackého náměstí (02.05.2006)
Březen: vypínání preference z HDŘÚ ustoupilo (03.04.2006)
Únor: HDŘÚ pevnými programy šetřila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlejší (02.02.2006)
Řízení z HDŘÚ v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypínání preference pokračuje (05.12.2005)
Říjen: znovu pevné programy (02.11.2005)
Skončilo vypínání preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
Červenec: zelená pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference přežila i v červnu (02.07.2005)
Květen: pevné programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmíněná preference (03.05.2005)
Březen: více aut, méně preference (04.04.2005)
Znovu řízení pod tunelem (21.03.2005)
Letenské náměstí: preference aut! (09.03.2005)
Vypínání preference z ústředny v únoru kleslo (04.03.2005)
O Vánocích STŮJ! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2023