O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

O Vnocch ST?J!


03.01.2005 - Zase se ?dilo! Od 20. do 29. prosince to poctili cestujc v tramvajch v oblasti Holeovic. Pevn programy byly Polici ?R z HD? nasazeny u tradi?n? na k?iovatkch Argentinsk - Plynrn a pod Letenskm tunelem. K nim vak p?ibyly tak dal, t?eba nb?e Kpt. Jaroe - Dukelskch Hrdin?.

Na SSZ nb?e Kpt. Jaroe - Dukelskch Hrdin? (u zast. Nb?e kapitna Jaroe) bylo posledn dynamick ?zen s preferenc tramvaj zaznamenno v pond?l 20. prosince. Od 22. prosince do 29. prosince bylo 8x zaznamenno ?zen pevnmi programy, kter preferenci neumo?uj, jednou nebylo ?zen jednozna?n? rozpoznno. Dynamick ?zen nebylo zaznamenno.

Na tto jednoduch k?iovatce byl nasazen pevn program s dlkou cyklu 80 s a dlkou volna pro tramvaje 15 s. To znamenalo pr?m?rn zdren tramvaj na tomto SSZ 26 s. Podle m??en DI v dynamickm ?zen projd?j tramvaje s pr?m?rnm zdrenm 0,4 s.

Pro srovnn video z k?iovatky nb?e Kpt. Jaroe - Dukelskch Hrdin? :
Video - pevn ?zen bez preference tramvaj - nasazeno z HD? (7,57 MB)
Video - dynamick ?zen s preferenc tramvaj (7,64 MB)

?dilo se tak SSZ Plynrn - Osadn, co v kombinaci s ?zenm SSZ Argentinsk - Plynrn navc op?t znamenalo '?ervenou vlnu' pro tramvaje projd?jc touto dvojic SSZ v obou sm?rech. Zatmco na prvnm SSZ v kadm sm?ru jzdy bylo zdren tramvaje 'jen' velmi pravd?podobn, na druhm bylo tm?? jist.

Signl st?j pad na druhm SSZ p?i ?zen pevnmi programy na obou k?iovatkch sou?asn? krtce p?ed p?jezdem tramvaje ke stop??e. Projet druhou signalizac bez zdren (45 s resp. 65 s) se da?ilo jen p?i extrmn? rychl jzd? v mezilehlm seku nebo p?i pr?jezdu na signl st?j. Vhradn? pevn programy z HD? byly zjit?ny na SSZ Argentinsk - Plynrn po dobu 10 dn?, na SSZ Plynrn - Osadn po dobu t? dn?.

Ze sledovanch k?iovatek v oblasti z?stalo zachovno dynamick ?zen pouze na SSZ Veletrn - Dukelskch Hrdin?.

Dynamick ?zen s preferenc tramvaj bylo na postien SSZ (krom? SSZ pod Letenskm tunelem) vrceno ve st?edu 29. prosince mezi 12.44 a 14.25.

Podrobn zznamy ?zen zde: Zznamy ?zen SSZ.xls


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)

[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019