O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

?ervenec: zelen pro tramvaje!


01.08.2005 - Zn to neuv??iteln?, ale o p?zniv zprvy pro preferenci se v posledn dob? nejvce star Policie ?R na HD?. Po omezen ruen preference v p?edchozch m?scch dolo v ?ervenci k nejv?tmu zlepen. Na sledovanch k?iovatkch preference fungovala tm?? stle. V ?ervenci bylo provedeno 327 zznam? o ?zen SSZ, z nich ve 326 p?padech bylo ?zen rozpoznno.

Pevn programy se minul m?sc pouvaly v zanedbateln m?e, po dvou p?padech bylo zjit?no ?zen pevnmi programy na k?iovatce nb?. Kapitna Jaroe - tefnik?v most (pod Letenskm tunelem) a na Veletrn Dukelskch Hrdin?. ctyhodn je vsledek na velmi zaten k?iovatce Argentinsk Plynrn, kde nebyl zjit?n jedin p?pad nasazen pevnho ?zen bez preference.

Dal dobrou zprvou je fakt, e preference tramvaj nezp?sobila problmy hromadn dopravy v jinch mstech, co bylo velmi ?asto argumentem proti preferenci. Kolaps se nekon. V n?kterch mstech, kde dynamick ?zen krt p?jezd aut do centra, dolo spe k opa?nmu efektu vysunut kolon vozidel IAD vce na okraj m?sta, kde tolik neovliv?uj MHD, a p?jemn?j dopravu v centru a okol.

Na druhou stranu je b?hem przdnin v Praze znateln? slab provoz aut i tramvaj, take kone?n slovo ke kontraproduktivit? preference MHD bude mon ?ci a v z?. Pokud tedy tento p?stup k doprav? v Praze vydr i po przdninch.

Preference tramvaj se tak alespo? v n?kterch dobch op?t za?ala pouvat na k?iovatce Pato?kova St?eovick. Sporadicky se provd ru?n ?zen k?iovatky Nrodn divadlo, kter standardn? funguje s preferenc tramvaj.

Pod?kovn pat? vem, kte? se na sledovn signalizace pro strnky Preference praskch tramvaj podlej a kte? se i b?hem ?ervence postarali o velk rozsah zznam?.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 4,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019