O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn


13.10.2007 - Nvrat tramvaj na tefnik?v most znamenal tak za?tek vyuvn novho dynamickho ?zen s preferenc tramvaj na SSZ nb?e Kapitna Jaroe - tefnik?v most. Podle sledovn strnek Preference je zde dynamika v provozu trvale. Nasazovn pevnch program? vak pokra?uje na Bubenskm nb?e.

V z? bylo po?zeno 213 zznam? o ?zen sv?telnch signaliza?nch za?zen.

Tramvaje se na trojhelnk pod Letenskm tunelem vrtily na konci srpna. N?kolik dn zde byl provoz ?zen pevnmi programy, protoe nebyl dokon?en software pro dynamick ?zen s preferenc. Nyn je k?iovatka ?zena u cca 45 dn dynamikou s preferenc, kter postupn? prola n?kolika dl?mi vylepenmi, ale dosud nen optimln? vylad?na pro co nejplynulej provoz tramvaj.

Strnky Preference vy?kvaj na dokon?en prav a lad?n SSZ, nsledn? p?inesou komplexn ?lnek o k?iovatce.

?ZEN SIGNALIZAC Z HD?

U SSZ napojench na HD? (Hlavn dopravn ?dc st?ednu) je mon dlkov? m?nit signln programy. Mimo jin je mon nasadit pevn ?zen bez preference tramvaj msto dynamickho ?zen s preferenc. Zsahy do ?zen provd?j p?slunci P?R z dispe?erskho pracovit? v ulici Na Bojiti.

Preference tramvaj trvale fungovala nejen pod Letenskm tunelem, ale tak na v?tin? dalch k?iovatek v oblasti Holeovic, kter strnky Preference sleduj a vyhodnocuj. Vjimkou op?t byly dv? signalizace na Bubenskm nb?e, kde stle v?tinu dne p?etrvv pevn ?zen bez preference tramvaj a signalizace i proto budou brzy vy?azeny ze seznamu SSZ s preferenc tramvaj strnek Preference praskch tramvaj.

Dv? ze sledovanch k?iovatek jsou del dobu bez provozu tramvaj. Na SSZ Jirskovo nm?st a SSZ Palackho nm?st se provoz vrt u b?hem ?jna. U druh z k?iovatek p?itom bude uvedeno do provozu zcela nov dopravn ?een s n?ktermi vylepenmi od p?vodnho stavu i technickmi novinkami. I o t?ch budou strnky Preference informovat.

Strnky Preference praskch tramvaj d?kuj vem, kte? se na sledovn ?zen signalizace v Praze podlej.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019