O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

Siln provoz v z? preferenci neomezil


07.10.2006 - Preference tramvaj ani po przdninch nepolevila. Z? je spolu s ?ervnem nejhor z pohledu intenzit automobilov dopravy. Na preferenci na SSZ se to ale neprojevilo. HD? nenasazovala a na vjimky na semafory sledovan strnkami Preference pevn programy. V z? bylo po?zeno 291 zznam?.

P?estoe v minulm m?scI se po przdninovm odleh?en metropole op?t zaplnila auty, preferenci tramvaj na sv?telnch signalizacch to neomezilo. Dynamick ?zen fungovalo trvale na vech k?iovatkch, kter strnky Preference praskch tramvaj sleduj. To se p?zniv? projevuje na plynulosti MHD a jej atraktivit? a konkurenceschopnosti v??i IAD.

Vjimkou je op?t k?iovatka Palackho nm?st, na kter je preference vypnna vdy v rannch dopravnch pi?kch pracovnch dn?. Na k?iovatce navc stle nebyla opravena nespolehliv tramvajov detekce. Za provozu dochz k pokus?m ?een problm?, co mv n?kdy za nsledek dal zdrovn tramvajov dopravy.

?ZEN SIGNALIZAC Z HD?

U SSZ napojench na HD? (Hlavn dopravn ?dc st?ednu) je mon dlkov? m?nit signln programy. Mimo jin je mon nasadit pevn ?zen bez preference tramvaj msto dynamickho ?zen s preferenc. Zsahy do ?zen provd?j p?slunci P?R z dispe?erskho pracovit? v ulici Na Bojiti.

Pevn programy se tak, odpoledne cca mezi 16. a 17. hodinou, pouvaj na k?iovatce U Vstavit? - Dukelskch Hrdin? (u zast. Vstavit?), ze kter strnky Preference praskch tramvaj nevedou zznamy. Tento zp?sob ?zen p?in zbyte?n zdrovn tramvaj od Veletrn. Z opa?nho sm?ru k vznamnmu zhoren pro tramvaje nedochz, protoe pot?ebnou preferenci tramvaj v tomto sm?ru neobsahuje ani dynamick ?zen.

V blzk dob? by na SSZ m?la bt nasazena nov ?dc logika a d se p?edpokldat, e p?inese plnohodnotnou preferenci tramvaj do vech sm?r?. Strnky Preference budou sledovat, zda upraven dynamick ?zen bude aplikovno trvale a preference nebude vypnna.

Strnky Preference praskch tramvaj d?kuj vem, kte? se na sledovn ?zen signalizace podlej.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019