O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej


02.02.2006 - Leden je nejp?zniv?j m?sc pro preferenci tramvaj na semaforech. Sezonn pokles automobilov dopravy se pozitivn? projevil i na vypnan preference z HD?. Na vech sledovanch k?iovatkch p?evil podl dynamickho ?zen s preferenc 80%. V lednu bylo provedeno 387 zznam? o ?zen SSZ, z toho ve 384 p?padech bylo ?zen rozpoznno.

Poprv je sou?st hodnocen ?zen k?iovatek tak nov? za?azen SSZ Palackho nm?st. Zde se podle zznam? pouvaj pevn signln programy pravideln? v obdob rann dopravn pi?ky pracovnch dn?.

Z dalch k?iovatek, kter strnky Preference praskch tramvaj dlouhodob? sleduj a vyhodnocuj, se pevn programy v m?sci lednu pouvaly na stejnch mstech jako d?ve. Tedy na k?iovatkch Argentinsk Plynrn a nb?e Kapitna Jaroe tefnik?v most.

Nikde vak zjit?n podl pevnch program? nep?eshl 20%, na ?em se pozitivn? projevil zna?n pokles intenzity automobilov dopravy na za?tku roku. Navc byla k?iovatka nb?e Kapitna Jaroe tefnik?v most (pod Letenskm tunelem) u n?kolikt m?sc po sob? ?zena pevnm programem pouze v rannch, p?padn? dopolednch hodinch. V odpoledn pi?ce maj tramvaje zajit?n vrazn? plynulej pr?jezd k?iovatkou.

Na ostatnch vyhodnocovanch k?iovatkch preference funguje a pevn programy na n? nejsou namsto dynamickho ?zen z HD? nasazovny. Vjimkou byl ?tvrtek 26. ledna, kdy dolo v d?sledku havrie vodovodu v Sokolsk ulici na n?kolika SSZ na pravob?en komunikaci k zsah?m do ?zen z HD?, p?padn? ze sk??ky ru?nho ?zen na mst?.

Vypnn preference tramvaj je zaznamenvno na dalch signalizacch, je strnky Preference praskch tramvaj nesleduj, p?padn? nevyhodnocuj. V m?sci lednu se to tkalo k?iovatky Pato?kova St?eovick a Letensk nm?st.

Pod?kovn op?t pat? vem, kte? se na sledovn ?zen signalizace v Praze podlej.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019