O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

Vypnn preference z st?edny v noru kleslo


04.03.2005 - V minulm m?sci jsme se mohli trochu zaradovat. Pokleslo ?zen semafor? pevnmi programy, kter neumo?uj preferenci tramvaj. Na vech sledovanch signalizacch byl ve vytipovanch dobch nadpolovi?n podl dynamickho ?zen. Celkem bylo v m?sci noru provedeno 239 zznam? o ?zen SSZ, z nich ve 235 p?padech bylo ?zen rozpoznno.

Zp?sob ?zen SSZ sledujeme od z? na n?kolika praskch semaforech. Zm?rn? jsou vybrny ty, na kterch Policie ?R ?asto nasazuje pevn programy namsto program? dynamickch. P?i ?zen pevnmi programy nefunguje preference tramvaj. Ano, je to pravda! A?koli byly tyto signalizace v rmci nkladn rekonstrukce vybaveny technologi pro dynamick ?zen a ?dc logikou pro preferenci tramvaj, tato preference je z st?edny vypnna. V?tinou v zjmu automobil?.

V NORU JEZDILO MN? AUT

To je patn?! Ale prv? v noru toto ?zen pokleslo. Co ozna?it za hlavn d?vod? Asi budou dva.

Z?ejm? se poda?ilo zajistit relativn? slun fungovn dopravn? zvislho ?zen. Systm bez zsahu policisty sm rozhoduje o tom, zdali bude nebo nebude preference fungovat. Pokud je moc aut, systm sice zapne pevn program (bez preference), ale pokud jich ubude, semafor pad zp?t do dynamiky (s preferenc). Vrazn? tak ubylo 'no?nch' ?zen, kdy 'n?kdo' na st?edn? zapomn?l vypnout pevn program.

Na druhou stranu n?kdy se zd, e onen systm je a p?li zkostliv a nap?klad pod Letenskm tunelem se daj d?vody neustlho p?epnn tam a zp?t v?tinou hledat marn?. Na k?iovatce se v jednom ?i druhm zp?sobu ?zen nic podstatnho nem?n tedy krom? toho, e tramvaje bu? nestoj skoro v?bec (dynamika), nebo stoj pekeln? dlouho, dle ne auta (pevn program). (Na zajmav videoukzky se m?ete t?it v p?tch tdnech.) Z?stv ale zsadn problm: Ano, preference ano. Ale jestli bude moc aut (co je naprosto b?n) nebo dokonce mimo?dn udlost, preference NE a NE. ?m vce aut, tm mn? preference Kde to skon??

S tm souvis druh d?vod snen ?zen. V norovch vnicch a mrazech sedalo do aut mn? ?idi??. Ale co se stane v kv?tnu?

Chystme roz?it sledovn tak na Letensk nm?st.

Pod?kovn pat? vem, kte? se na sledovn ?zen sv?teln signalizace v Praze podlej.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
HD?: tm?? stoprocentn srpen (05.09.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019