O ?EM SE MLUV
NVT?VNOST

HD?: tm?? stoprocentn srpen


05.09.2006 - I v uplynulm m?sci preference tramvaj na k?iovatkch fungovala. Na sledovanch a vyhodnocovanch signalizacch nebyly z HD? nasazovny pevn programy bez preference. Vjimkou je k?iovatka Palackho nm?st. V m?sci srpnu bylo po?zeno celkem 199 zznam? o ?zen.

Na Palackho nm?st nadle probh nasazovn pevnch program? v obdob rannch dopravnch pi?ek. V t?chto dobch dochz k nr?stu zdren tramvaj hlavn? ve sm?ru od Morn?. Signalizaci navc nadle postihuje ob?as se projevujc zvada detekce tramvaj ze sm?ru od Vton? a od And?la, kter tak zp?sobuje del ?ekn, ?asto dokonce nutnost ru?nho p?ihlen na kontaktnm zmku na vjezdu z t?chto sm?r?.

?ZEN SIGNALIZAC Z HD?

U SSZ napojench na HD? (Hlavn dopravn ?dc st?ednu) je mon dlkov? m?nit signln programy. Mimo jin je mon nasadit pevn ?zen bez preference tramvaj msto dynamickho ?zen s preferenc. Zsahy do ?zen provd?j p?slunci P?R z dispe?erskho pracovit? v ulici Na Bojiti.

Pevn programy se tak, odpoledne cca mezi 16. a 17. hodinou, pouvaj na k?iovatce U Vstavit? - Dukelskch Hrdin? (u zast. Vstavit?), ze kter strnky Preference praskch tramvaj nevedou zznamy. Tento zp?sob ?zen p?in zbyte?n zdrovn tramvaj od Veletrn. Z opa?nho sm?ru k vznamnmu zhoren pro tramvaje nedochz, protoe pot?ebnou preferenci tramvaj v tomto sm?ru neobsahuje ani dynamick ?zen.

Dochz vak k prodluovn kolon vozidel v ulici U Vstavit?, protoe pevn program propust tmto zatenm hrdlem men mnostv vozidel ne program dynamick, co se nep?mo nep?zniv? projevuje v naven jzdn doby od zastvky Ndra Holeovice do zastvky Vstavit?.

K nasazovn pevnch program? dochz tak na dvou signalizacch na Bubenskm nb?e 7(SSZ Bubensk nb?e - tramvajov tra? a SSZ Bubensk nb?e - Argentinsk). Zde je vak preference tramvaj v dynamickm ?zen nedostate?n, take a?koli zdren tramvaj je zde vysok, jeho dal nr?st zp?soben vypnutm preference je u pom?rn? nzk.

Strnky Preference praskch tramvaj d?kuj vem, kte? se na sledovn ?zen signalizace podlej.

Archiv zznam? ?zen SSZ s rekapitulacemi ?zen po jednotlivch m?scch (na dalch listech)


Související články:
?zen z HD? ve 3. ?tvrtlet 2008 (02.11.2008)
?zen z HD? ve 2. ?tvrtlet 2008 (05.10.2008)
Bilance ?zen z HD? v roce 2007 (07.02.2008)
Pevn programy z Vltavsk po?d nezmizely (16.12.2007)
Konec preference na Bubenskm nb?e (18.11.2007)
HD?: nov dynamika pod tunelem se nevypn (13.10.2007)
Przdniny: vluky a pevn programy z HD? (09.09.2007)
Palackho nm?st i rno s preferenc (12.07.2007)
Preference mezi Vltavskou a trnic upad (05.06.2007)
P?es Bubensk nb?e nadle rad?ji autem (05.05.2007)
Na Bubenskm nb?e pevn programy z HD? (05.04.2007)
HD?: semafor pod tunelem z?stal v dynamice (04.03.2007)
SSZ Argentinsk - Plynrn krtce bez preference (11.02.2007)
?zen z HD? v roce 2006 ustupovalo (06.01.2007)
HD?: u Vstavit? se dl pouv pevn program (05.12.2006)
HD?: kdy pevn program pomh (05.11.2006)
Siln provoz v z? preferenci neomezil (07.10.2006)
?ervenec: semafory pro tramvaje (02.08.2006)
?erven: preference vydrela i npor aut (01.07.2006)
Kv?ten: preference na k?iovatkch z?stv (01.06.2006)
HD? vypn preferenci jen na Palackho nm?st (02.05.2006)
B?ezen: vypnn preference z HD? ustoupilo (03.04.2006)
nor: HD? pevnmi programy et?ila (03.03.2006)
Leden: ubylo aut, tramvaje jsou rychlej (02.02.2006)
?zen z HD? v prosinci a v roce 2005 (03.01.2006)
Listopad: vypnn preference pokra?uje (05.12.2005)
?jen: znovu pevn programy (02.11.2005)
Skon?ilo vypnn preference? (02.10.2005)
Srpen: preference! (01.09.2005)
?ervenec: zelen pro tramvaje! (01.08.2005)
Preference p?eila i v ?ervnu (02.07.2005)
Kv?ten: pevn programy ubyly (03.06.2005)
Duben: podmn?n preference (03.05.2005)
B?ezen: vce aut, mn? preference (04.04.2005)
Znovu ?zen pod tunelem (21.03.2005)
Letensk nm?st: preference aut! (09.03.2005)
Vypnn preference z st?edny v noru kleslo (04.03.2005)
O Vnocch ST?J! (03.01.2005)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web je postaven na redakčním systému phpRS - © Pražské tramvaje 2004-2019